Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
162 posty 2349 komentarzy

Tylko prawda jest ciekawa

35stan - mgr inż.inżynier urządzeń sanitarnych, projektant. Obserwuję, analizuję i wyciągam wnioski. Jeśli piszę, to o konkretach i faktach,lanie wody czy bicie piany mnie nie interesuje, choć zjawiska te nie są mi obce.

Wojna UE z Polską – przyczyny?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jeszcze bardziej sytuacja się skomplikowała po wygranej w wyborach prezydenckich w USA D.Trumpa, który podjął decyzję o poparciu planu Trójmorza

 Czym był i jest projekt UE, której jednym z założycieli był Robert Schuman?

Projekt UE był i jest realizacją projektu Pan-Europy autorstwa Richarda Coudenhove-Kalergi, który w 1923 wydał książkę Pan-Europa, będącą manifestem ruchu paneuropejskiego. Tezy te rozwinął w głównym dziele swojego życia, trzytomowej Walce o Paneuropę (1925-1928).
W 1922 założył w Wiedniu ruch „pan-europejski”, którego celem było ustanowienie Nowego Porządku Świata, opartego na federacji krajów, pod kierownictwem Stanów Zjednoczonych. Do pierwszych zwolenników należeli czescy politycy Tomáš Masaryk i Edvard Beneš, oraz bankier Max Warburg, który zainwestował pierwsze 60.000 marek. Austriacki kanclerz Ignaz Seipel i następny prezydent Austrii, Karl Renner, wzięli na siebie odpowiedzialność kierowania ruchem „pan-europejskim”. Później swoją pomoc zaoferowali francuscy politycy tacy jak Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi i inni.
 
Istota planu Kalergi:
W książce Praktyczny idealizm [Practical Idealism], Kalergi pisze, że mieszkańcami przyszłych „Stanów Zjednoczonych Europy” nie będą narody starego kontynentu, a rodzaj podludzi, produkty mieszania ras. Wyraźnie oświadcza, że narody Europy powinny krzyżować się z azjatycką i kolorowymi rasami, tworząc wielonarodowe stado, bez żadnej jakości i łatwo kontrolowane przez elitę rządzącą.
 
Kalergi głosi zniesienie prawa do samostanowienia, a następnie eliminację narodów przy wykorzystaniu etnicznych ruchów separatystycznych i masowej migracji. Żeby Europę kontrolowała elita, chce zamienić ludzi w jedną jednorodną mieszankę czarnych, białych i Azjatów. Ale kto tworzy tę elitę? Kalergi dokładnie to opisuje:
 
(...)Człowiek przyszłości będzie rasy mieszanej. Dzisiejsze rasy i klasy będą stopniowo znikać ze względu na eliminację przestrzeni, czasu i uprzedzeń. Eurazjatycko-negroidalna rasa przyszłości, podobna z wyglądu do starożytnych Egipcjan, zastąpi różnorodność narodów i różnorodność jednostek. Zamiast niszczyć europejski judaizm, Europa, wbrew jej woli, uszlachetniła i wykształciła tych ludzi, popędzając ich do przyszłego statusu wiodącego narodu poprzez ten sztuczny proces ewolucyjny. Nic dziwnego w tym, że naród który uciekł z getta-więzienia, stał się duchową szlachtą Europy. Tym sposobem litościwa troskliwa Europa stworzyła nową rasę arystokratów. To się wydarzyło, gdy upadła europejska arystokracja feudalna z powodu emancypacji Żydów [z powodu działań podjętych przez rewolucję francuską].(...)
 
Chociaż żaden podręcznik o UE nie wymienia nazwiska Kalergi, jego pomysły stanowią główne zasady Unii Europejskiej. Pogląd, że narody Europy powinny być wymieszane z Afrykańczykami i Azjatami, żeby zniszczyć naszą tożsamość i stworzyć jedną rasę Metysów, stanowi podstawę całej polityki wspólnoty, której celem jest ochrona mniejszości. Nie z powodów humanitarnych, a z powodu dyrektyw wydawanych przez bezwzględny reżim który spiskuje największe ludobójstwo w dziejach.  
                                                                                                                                                                                                          Europejską Nagrodę Coudenhove-Kalergi przyznaje się co 2 lata Europejczykom, którzy wyróżnili się w promowaniu tego zbrodniczego planu. Do laureatów tej nagrody należą Angela Merkel i Herman Van Rompuy.
 
Richard Coudenhove-Kalergi był pierwszym laureatem nagrody Karola Wielkiego, utworzonej w 1949 r. w Akwizgranie.
Otrzymali ją również Winston Churchill, Jean Monnet, Robert Schuman, Helmut Kohl, Bronisław Geremek,  Jan Paweł II, Donald Tusk, Tony Blair, Jacques Delors oraz Bill Clinton a ostatnio 6 maja 2016 roku odebrał ją papież Franciszek, chociaż papieże z zasady nie przyjmują żadnych nagród, ale do uczynienia teraz wyjątku miał go nakłonić kardynał Walter Kasper, argumentując, że będzie to wyraz wsparcia dla targanej kryzysami Europy. Swój wyjątek uczyniła też kapituła Nagrody Karola Wielkiego – laureat nie pojechał po nią do Akwizgranu, a na uroczystość wręczenia zaprosił do Watykanu m.in. kanclerz Angelę Merkel oraz szefa europarlamentu Martina Schulza, szefa Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera i kierującego Radą Europejską Donalda Tuska. Ci trzej ostatni wygłosili przemówienia w Pałacu Apostolskim.(papież JPII też dla tej nagrody uczynił wyjątek).
 
//bi.gazeta.pl/im/82/1a/13/z20031618V,Szef-Komisji-Europejskiej-Jean-Claude-Juncker--prz.jpg
 
Teraz trzeba powiązać wydarzenia jakie następowały w Europie po końcu zimnej wojny z planami Kalergi.
Zmiana stref wpływów w Europie Środkowo wschodniej po upadku ZSRR, otworzyła drogę do poszerzenia granic UE na wschód.
Tuż po włączeniu 1.05.2004 roku  do wspólnoty dziesięciu państw : Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier, Kościół Katolicki rozpoczął 14 maja 2004 proces beatyfikacyjny Roberta Schumana, jednego z „ojców założycieli” UE.
Jeśli Robert Schuman jest kandydatem KK na ołtarze a jest on laureatem nagrody Karola Wielkiego, którego pierwszym laureatem był Richard Coudenhove-Kalergi, którego zbrodniczy plan jest realizowany w wersji hard od czasu tzw. polityki resetu zapoczątkowanej przez komunistę i agenta CIA B.H.Obamę, to musimy stawiać pytania o rolę KK w tym zbrodniczym planie.
Już laureat nagrody Karola Wielkiego JPII był za włączaniem krajów naszej strefy Europy Śr.Wschodniej do UE, ale głosił tezę, że UE ma się zmieniać poprzez powrót do korzeni chrześcijańskich(trudno definitywnie orzec o tym, czy wiedział on jaki plan za UE stoi(plan Kalergi)?
 
Obama objął urząd 20.01.2009 roku z projektem resetu USA-Rosja i poprzez decyzję z 17.09.2009 roku o rezygnacji z tarczy antyrakietowej w Polsce, potwierdził że polityka ta jest na dobrej drodze.
Dla realizacji planu Kalergi w stosunku do Europy, czyli zniszczenia białej rasy w Europie i stworzenia nowego typu europejczyka czyli mieszanki ras azjatyckich i afrykańskich jak zakładał Kalergi, Obama rozpoczął politykę destabilizacji  krajów Płn.Afryki (Arabska Wiosna) i Bliskiego Wschodu(Syria oraz stworzenie ISIS), by stworzyć warunki masowego napływu do Europy  imigrantów i uchodźców z tamtych regionów świata. Rola grandziarza Sorosa w tym planie jest potwierdzeniem tych zamierzeń.
O tym, ze była to celowa robota administracji Obamy i sekretarza stanu H.Clinton, mówił D.Trump podczas kampanii wyborczej w 2016 roku.
 
Otóż podczas kampanii wyborczej, D.Trump spotkał się w sierpniu 2016 roku z wyborcami z Karoliny Płn. i podczas wygłoszonego tam przemówienia przedstawił swój program wyborczy i ocenę polityki prowadzonej przez USA podczas prezydentury Busha i Obamy(celem ataku była jego konkurentka w wyborach H.Clinton).
Zawarł w tym przemówieniu ocenę wojen i inspirowanych przez USA rewolt w czasie rzadów  jego poprzedników.
 
Oto istotne fragmenty tego przemówienia, dotyczące tych kwestii:
 
"Has she apologized for Iraq? For Libya? For Syria? Has she apologized for unleashing ISIS across the world?
Has Hillary Clinton apologized for the decisions she made that have led to so much death, destruction and terrorism?”
Tłumaczenie(Tłumacz Google):
„Czy ona przeprosiła za Irak? Za Libię? Za Syrię? Czy ona przeprosiła za rozpętanie terroryzmu przez ISIS na całym świecie?
Czy Hillary Clinton przeprosiła za decyzje które podjęła a które doprowadziły do ​​tak wielu śmierci, zniszczenia i terroryzmu?"
 
Problemem dla realizatorów planu był pontyfikat papieża Benedykta XVI, którego konserwatyzm katolicki był znany.
Gdy realizatorzy planu Kalergi uznali, że stoi on na przeszkodzie ich planów, a Obama na drugą kadencję zapowiadał II- gi etap polityki resetu z Rosją, postanowili zmusić Benedykta XVI do ustąpienia z urzędu apostolskiego i na jego miejsce postawili lewicowego Jezuitę z Argentyny Bergolio, który przyjął imię Franciszek.
11 lutego 2013 Benedykt XVI zapowiedział rezygnację ze sprawowania urzędu papieża w dniu 28 lutego 2013 o godzinie 20:00. Po tej dacie nastąpił okres sede vacante. Dnia 8 marca 2013 roku po popołudniowej kongregacji kardynałowie ustalili datę konklawe na 12 marca 2013 roku. 13 marca 2013 r. konklawe zakończyło się krótko przed 19:00 czasu rzymskiego.
 
Nieprzypadkowo Jubileusz 50 lecia  śmierci ( 4.09.1963 roku) jednego z założycieli UE Roberta Schumana, urządzono w Metz w dniach od 4-8.09.2013 roku.
W uroczystościach jubileuszu  wzięli udział m.in. prymas Francji kard. Philippe Barbarin oraz prymas Węgier kard. Péter Erdö, który 8 września w katedrze w Metzu odprawił uroczystą Eucharystię, a po południu wygłosił referat wieńczący jubileusz.
 
Okazało się, że papież Franciszek  jest  zwolennikiem przyjmowania imigrantów i zwolennikiem libelaryzacji zasad etyki katolickiej, co  współgra z celami UE realizującej plan Kalergi a przyznanie mu nagrody Karola Wielkiego w dniu 6 maja 2016 roku jest tego potwierdzeniem.
 
Plany UE(plan Kalergi) uległy skomplikowaniu po klęsce polityki resetu Obamy na tle różnicy interesów USA i Rosji na Bliskim Wschodzie(Syria) i gdy USA rozpoczęła z Rosją konfrontację, prokurując Majdan na Ukrainie.
Efektem tego były decyzje szczytu NATO w Walii w 2014 roku i w Warszawie w 2016 roku o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO i o stacjonowaniu wojsk USA w Polsce.
Jeszcze bardziej sytuacja się skomplikowała po wygranej w wyborach prezydenckich w USA D.Trumpa, który podjął decyzję o poparciu planu Trójmorza, który dla Niemiec i niemieckiej UE jest nie do zaakceptowania, bo rujnuje tak dobrze się zapowiadającą realizację planu Kalergi.
Polska i kraje wyszehradzkie sprzeciwiły się planom przymusowej relokacji imigrantów i stąd wojna wypowiedziana Polsce przez Niemcy i niemiecką UE, bo to niszczy plany UE(plan Kalergi).
W Polsce, do realizacji planu Trójmorza podsunięto J.Kaczyńskiemu M.Morawieckiego, który był też zaangażowany w realizację planów Eurazji za czasów polityki resetu           USA-Rosja Obamy(był w Radzie Gospodarczej premiera D.Tuska czyli miał realizować poprzednie plany, bo z podsłuców wiemy, ze przymierzano go do funkcji ministra skarbu za Budzanowskiego lub ministra finansów za Rostowskiego lub realizować nowe plany po końcu polityki resetu ale z rządem Tuska, co z uwagi na dyspozycyjność Tuska wobec A.Merkel było mało prawdopodobne ), więc musimy się bacznie przygladać, jaką politykę będzie on prowadził.
 
Są obawy, że angażując do tej polityki bankiera związanego z amerykańskimi(żydowskimi) instytucjami finansowymi(BZ WBK z grupy Santander, w której najważnieszymi akcjonariuszami są banki i instytucje amerykańskie-żydowskie), który ściągnął do Polski największy amerykański(żydowski) bank JP Morgan Chase, może chodzić o budowę nie silnej Polski ale silnego Polin, z przedstawicielami diaspory żydowskiej jako swego rodzaju współczesnej „szlachty”, do powstania której miałyby służyć pieniądze z żydowskich roszczeń(około 65 mld$) jakie od Polski środowiska żydowskie się domagają a których realizację miałoby wspierać amerykańskie prawo w postaci uchwalonej przez senat USA ustawy Act S.447 w dniu 12,12.2017 roku czyli dzień po zaprzysiężeniu rządu premiera M.Morawieckiego.
Wg sponsora tej ustawy, młodszą senator Tammy Baldwin, demokratyczną członkinię Senatu Stanów Zjednoczonych ze stanu Wisconsin, ta ustawa ma 28% szans na stanie się prawem USA w wersji przyjętej przez Senat USA.
 
Wydaje się, że może ona być tak zmieniona, by była przydatna do wspierania przez USA polskich roszczeń odszkodowawczych od Niemiec, z których mogłyby skorzystać środowiska żydowskie(tak zapowiadał J.Kaczyński. //www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/12/jaroslaw-kaczynski-odpowiedzial-publicznie-na-artykul-kip-w-sprawie-roszczen-za-mienie-pozydowskie/
 
Moim zdaniem ze strony polskiej, będą to odszkodowania w ramach przygotowywanej przez rząd(Ministerstwo Sprawiedliwości) Dużej Ustawy Reprywatyzacyjnej.
 

KOMENTARZE

 • @35stan
  // Moim zdaniem ze strony polskiej, będą to odszkodowania w ramach przygotowywanej przez rząd(Ministerstwo Sprawiedliwości) Dużej Ustawy Reprywatyzacyjnej. //

  13.10.2017 [RE]PRYWATYZACJA PiS za: 15 mld + NIEMIECKIE ODSZKODOWANIA?

  Nikt nie wie, jaka będzie skala tych roszczeń. Dlatego zaproponowaliśmy mechanizm, który pozwoli to zablokować. Sprawa będzie wyglądać następująco: w 2018 roku składane są wszystkie roszczenia. Potem je podliczymy i dopiero w 2019 roku minister finansów przeznaczy pierwszą kwotę na wypłatę odszkodowań i ją zakomunikuje *** – tłumaczył Patryk Jaki


  Gdy rozliczano roszczenia dla obywateli państw obcych najpierw ustalono górną kwotę zwrotu jaką Polska zwróci obywatelom danego kraju, zebrano i ustalono wszystkie roszczenia obywateli danego kraju, następnie rozdzielono określoną kwotę między zebrane roszczenia. / Za rok będziemy wiedzieli ile jest roszczeń, wtedy byłoby można ustalić jak podzielić "TĘ KWOTĘ",.. powiedzmy te 15 miliardów

  ... i ANI GROSZA WIĘCEJ, CHYBA ŻE RZĄD UZYSKA REPARACJE WOJENNE OD NIEMIEC ZA II WOJNĘ ŚWIATOWĄ, ... W TYM ZA ZNISZCZONĄ, i ODBUDOWANĄ PRZEZ CAŁĄ POLSKĘ , WARSZAWĘ

  *** Zwracajmy na to uwagę / równie dobrze może to być "pierwsza rata ekonomicznego zniewolenia Polski" **
  >> http://ziut.neon24.pl/post/140590,re-prywatyzacja-pis-za-15-mld-niemieckie-odszkodowania

  "[RE]PRYWATYZACJA" wg PiS: Odszkodowania tylko dla Polaków?
  .
  Nowe prawo ma zakładać, że odszkodowania mogą być wypłacone jedynie osobom o polskiej narodowości [?], i jedynie osobom fizycznym.

  [?] To ma być "polska narodowość" czy "polskie obywatelstwo?, ... bo to nie to samo. / Jeśli ma to być tylko "polska narodowość", to ustawa będzie niekonstytucyjna, bo mamy w Polsce "obywateli różnych narodowości". - Jeśli ma to być "polskie obywatelstwo", to mogą to być "obywatele polscy z 2009 roku", z innych krajów, którym nadano wtedy obywatelstwo polskie nowelizacją "Ustawy o obywatelstwie polskim" autorstwa koalicji PO-PSL, ... z myślą właśnie o tej ustawie reprywatyzacyjnej. - Więcej na ten temat w dalszej części 2 notki.
  >> http://ziut.neon24.pl/post/140562,re-prywatyzacja-wg-pis-odszkodowania-tylko-dla-polakow
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 23:14:04
  No i tak to nakręcają .Pzdr. http://www.fronda.pl/a/paszporty-gratis-zydzi-masowo-dostaja-polskie-obywatelstwo,35620.html
 • @Repsol 23:27:03
  11.10.2017 / wPolityce.pl: Patryk Jaki, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej przedstawił założenia projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Dziennikarze pytali Patryka Jakiego jaka może być finansowa skala problemu reprywatyzacji. Jaki przytoczył kwotę 15 miliardów złotych [? czy nie jest tak, że skutki finansowe ustaw powinny być podane?], ale przyznał, że całkowite obliczenie nie jest obecnie możliwe.

  TERAZ JUŻ NIE 15 MLD / TERAZ 30 MLD I NIE WIADOMO ILE WIĘCEJ

  Ministerstwo Sprawiedliwości zmieniło projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Chce, by państwo w latach 2018–2028 przeznaczyło 30 mld zł na wypłatę rekompensat dawnym właścicielom i ich spadkobiercom, którym nieruchomości odebrano po II wojnie światowej na podstawie różnych dekretów. Wypłaty będą w transzach. W przyszłym roku będzie to 4 mld zł, w 2019 r. – 6 mld zł, w 2020 r. – 4 mld zł, 2021 r. – 4 mld zł, a w każdym kolejnym roku po 2 mld zł. >>> http://www.rp.pl/Nieruchomosci/311269962-Reprywatyzacja-panstwo-wyda-30-mld-zl-przez-10-lat.html


  [RE]Prywatyzacyjnie matematyczny PiC
  >> http://ziut.neon24.pl/post/140712,re-prywatyzacyjnie-matematyczny-pic

  STO CZTERDZIEŚCI MILIARDÓW: Taka jest szacunkowa wartość samej "gołej ziemi", zajętej przez komunistów w latach 1944 – 1948 na cele reformy rolnej , bez wartości drewna w lasach, dworów i budynków.

  Przyjmując, że tylko połowa areału skonfiskowanych gruntów rolnych podlegać będzie rekompensatom, daje kwotę 14 miliardów za samą "gołą ziemię" na wsiach *** - bez wartości drewna w lasach i rekompensat za 9707 dworów, dworków i pałacyków, z budynkami gospodarskimi i skonfiskowanym inwentarzem, oraz dziełami sztuki.

  [9707 dworków x 1 000 000 zł] x 20% = około 2 miliardy

  Minister Jaki całą "Dużą Reprywatyzację" wycenił na około 10 - 14 mld zł, czyli na mniej niż 20% wartości połowy "gołej ziemi" podlegającej reformie rolnej w latach 1944 - 1948

  Do tego doliczyć trzeba 20% wartości z roszczeń za nieruchomości miejskie, ... a te są o wiele, wiele droższe.
  >> http://ziut.neon24.pl/post/140590,re-prywatyzacja-pis-za-15-mld-niemieckie-odszkodowania

  KOMISJA JAKIEGO ODENRAŁA 5 KAMIENIC / WARTOŚĆ 500 MLN ZŁ

  USTAWA REPRYWATYZACYJNA POWINNA OBEJMOWAĆ OBYWATELI POSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWO POLSKIE PRZED NOWELIZACJĄ USTAWY O OBYWATELSTWIE POLSKIM Z KWIETNIA 2009 ROKU - Więcej na ten temat w części 2 notki / http://ziut.neon24.pl/post/140562,re-prywatyzacja-wg-pis-odszkodowania-tylko-dla-polakow
 • Uwiarygodnienie cytatu.
  "(...)Człowiek przyszłości będzie rasy mieszanej. Dzisiejsze rasy i klasy będą stopniowo znikać ze względu na eliminację przestrzeni, czasu i uprzedzeń. Eurazjatycko-negroidalna rasa przyszłości, podobna z wyglądu do starożytnych Egipcjan, zastąpi różnorodność narodów i różnorodność jednostek. Zamiast niszczyć europejski judaizm, Europa, wbrew jej woli, uszlachetniła i wykształciła tych ludzi, popędzając ich do przyszłego statusu wiodącego narodu poprzez ten sztuczny proces ewolucyjny. Nic dziwnego w tym, że naród który uciekł z getta-więzienia, stał się duchową szlachtą Europy. Tym sposobem litościwa troskliwa Europa stworzyła nową rasę arystokratów. To się wydarzyło, gdy upadła europejska arystokracja feudalna z powodu emancypacji Żydów [z powodu działań podjętych przez rewolucję francuską].(...)"
  -----------------------
  Przy tak poważnym temacie, chętnie sprawdzam. Mam wątpliwości - NIE CZYTAM dalej. Zauważyłem od razu, że dalej podajesz chętnie źródła, ale do decydującego cytatu nie podajesz. Dlaczego?
  ----------
  Proszę, więc podaj linka do cytatu, może być zdjęcie oryginalnego tekstu,
  gdyż COŚ JEST NIE TAK!!!
  ----------
  WIARYGODNOŚĆ jest podstawą jakichkolwiek pozytywnych wniosków.
  Nauczcie się do kurwy nędzy, nawet gdy są wspólne poglądy to tylko wtedy, gdy są dokładne informacje to można z nich wyciągać wnioski.
  Nie przez "ulepszanie" wymowy tekstu, czy wręcz kłamstwa!
  Nie mam złych zamiarów, pozdrawiam.
 • Autor
  Tak ogólnie, to podjął Pan bardzo interesujący temat. Sam Richard Coudenhove-Kalergi, który urodził się w Tokio, jest najlepszym przykładem tzw. rasy mieszanej - pół Japończyk, pół Europejczyk. Ta europejska połowa stanowiła mieszankę przodków najróżniejszych nacji, w tym nawet Polaków.

  W 1941 roku Richard Coudenhove-Kalergi przedstawił sześciopunktowy projekt tzw. Unii Atlantyckiej. W projekcie tym obrona Wielkiej Brytanii stanowiła najważniejsze przedsięwzięcie mające na celu uratowanie cywilizacji zachodniej. Do cywilizacji zachodniej, według Coudenhove-Kalergi, należą Ameryka, Europa, Afryka i Australia. Pokój i bezpieczeństwo zapewnić miała światu Ameryka i jej armia. W wizji Coudenhove-Kalergi wszelkie bariery w handlu powinny być zniesione, a także wszelkie ograniczenia mające związek z podróżowaniem. Wszystkie kraje, które nie posługują się językiem angielskim muszą się go nauczyć i nim władać. Należy przedsięwziąć walkę z totalitaryzmem i oprzeć się na wspólnych wartościach cywilizacji zachodniej, takich jak idealizm, heroizm i wolność osobista (osobista, ale nie narodowa).

  Czytając pan-europejski manifest* Coudenhove-Kalergi z 1923 roku byłam wyjątkowo zaintrygowana faktem, że idea zjednoczonej Europy i zglobalizowanego "zachodniego świata" narodziła się z nienawiści do Rosji i w obawie rzekomego rosyjskiego podboju.

  Zdziwienie budzi sama osoba Coudenhove-Kalergi , którą Michael Gehler, w swoim eseju "Wizjoner, który okazał się realistą..."**, scharakteryzował jako naturalnego przywódcę. Coudenhove-Kalergi nie znosił sprzeciwu i nie tolerował jakichkolwiek kompromisów. Kontrargumenty odbierał jako atak na własną osobę. Muszę tu zauważyć, że tego rodzaju zachowanie ma więcej wspólnego z feudalną kulturą samurajów niż z cywilizacją zachodnią.


  * https://eufundedproeutroll.wordpress.com/2014/06/08/eu-federalization-the-pan-european-manifesto-paneuropa/

  ** https://web.archive.org/web/20110930141354/http://www.tokai.ac.jp/spirit/archives/human/pdf/hs09/03_05.pdf
 • @35stan
  "(...)od czasu tzw. polityki resetu zapoczątkowanej przez komunistę i agenta CIA B.H.Obamę, to musimy stawiać pytania o rolę KK w tym zbrodniczym planie."

  Liberalny demokrata nie ma nic wspólnego z komunistą. Wiem, że rozumie Pan różnice, a mimo wszystko celowo to gmatwa.
 • @adevo 00:29:21
  "Przy tak poważnym temacie, chętnie sprawdzam. Mam wątpliwości - NIE CZYTAM dalej. Zauważyłem od razu, że dalej podajesz chętnie źródła, ale do decydującego cytatu nie podajesz. Dlaczego?"

  Zainteresowany czytelnik, potrafi sobie wyszukać link do tekstu "Practical Idealism" Richarda Nicolausa Coudenhove Kalergi, ale Pan widocznie z umysłowego lenistwa woli przyjść na gotowe.

  http://balder.org/judea/Richard-Coudenhove-Kalergi-Practical-Idealism-Vienna-1925.php
  Przytoczony przeze mnie tekst nie jest cytatem, ale krótkim streszczeniem utworu czyli jego esencją w kontekście do treści notki.
 • @adevo 00:29:21
  "Proszę, więc podaj linka do cytatu, może być zdjęcie oryginalnego tekstu,
  gdyż COŚ JEST NIE TAK!!!"/adevo/

  Najprawdopodobniej coś jest nie tak. Próbowałam odnaleźć oryginalny tekst i nie byłam w stanie. Wielu blogerów i komentatorów podaje ten sam cytat bez uwzględnienia źródła pochodzenia. Piszą tylko, że autorem wypowiedzi jest Richard Coudenhove-Kalergi. Gdzie zostały te słowa zapisane i czy naprawdę to jest jego wypowiedź, nie wiadomo.
 • @AgnieszkaS 08:11:36
  "Liberalny demokrata nie ma nic wspólnego z komunistą. Wiem, że rozumie Pan różnice, a mimo wszystko celowo to gmatwa."

  Proszę wybaczyć, ale to Pani próbuje zakłamywać rzeczywistość i "odwracać kota ogonem".
  B.H.Obama, urodzony w Kenii, z Ann Dunham – amerykańskiej antropolog i ojca Baracka Husseina Obamy Sr. – kenijskiego ekonomisty,
  dojrzewał na boskiej wyspie, na Hawajach w ideowych (i nie tylko) objęciach czarnego przyjaciela rodziny, członka Komunistycznej Partii USA, wolnomyśliciela, pisarza, poety zakochanego w Stalinie i pornografa nie stroniącego od wyuzdanej fotografii i narkotyków, Franka Marshalla Davisa, którego niektórzy posądzają o ojcostwo Baracka.

  http://theobamafile.com/_associates/FrankMarshallDavis.htm
  http://www.wnd.com/2012/06/was-communist-mentor-intimate-with-obamas-mother/

  Miejsce urodzenia Obamy, zgodnie z zapisami amerykańskiej Konstytucji, eliminowało go z prawa do bycia prezydentem USA.
  W czasie kampanii wyborczej jego sztab opublikował fałszywy, skrócony akt urodzenia a żądania obywateli USA, by opublikował pełny akt, zostały zablokowane prawnie.

  Biuro Badań Kongresu, legislacyjna gałąź Biblioteki Kongresu, jest organem badawczym i doradczym pracującym na rzecz jego członków, komitetów i pracowników administracyjnych.

  3 kwietnia 2009 na potrzeby biur kongresmenów opracowano specjalne memorandum, dotyczące prawnych kwalifikacji do pełnienia urzędu prezydenta USA. Dokumentu tego nie opublikowano jednak w publicznych witrynach internetowych, lecz na stronie www.scribd.com. Jego autor Jack Maskell stwierdził, że dokument miał na celu udzielenie wskazówek kongresmenom, jak mają odpowiadać na pytanie wyborców dotyczące prawnych wymogów do sprawowania urzędu prezydenta.

  "Jeśli chodzi o zaprezentowanie oryginalnego aktu urodzenia, to należy podkreślić, iż nie ma żadnego prawa federalnego, regulacji, przepisu, wytycznych czy wymagań, by kandydat na urząd federalny zaprezentował swój oryginalny akt urodzenia lub jego oryginalną kopię urzędnikom Stanów Zjednoczonych. Nie ma także żadnego obowiązku by ujawniali takie dokumenty publicznie. Co więcej, nie istnieje żaden konkretny federalny urząd, który miałby obowiązek takie dokumenty kontrolować" - czytamy w piśmie.
  W dalszej części dokumentu podkreślono, że wybory prezydenta są częściowo regulowane przez prawo poszczególnych stanów. Jak podkreślono, również prawo stanowe nie przewiduje obowiązku prezentowania aktu urodzenia "w długiej formie" od kandydatów na urząd prezydenta. Stany mają uprawnienia do sprawdzenia zdolności prawnej takich kandydatów, ale nie jest to ich obowiązek. Według analizy Biura, oznacza to, iż Obama nie miał obowiązku zaprezentowania swojego "pełnego" aktu urodzenia. Obama mógł jednak wybrać, jakie dane, i w jakiej formie, dotyczące aktu urodzenia, mógł ujawnić. W związku tym obecny prezydent zaprezentował akt urodzenia w "skróconej formie"."

  Dla pełnego zabetonowania dostępu do danych na temat aktu urodzenia Obamy, parlament stanu Hawaje uchwalił ustawę, która pozwala agendom rządu USA, na ignorowanie wniosków obywateli dotyczących państwowych dokumentów. Oznacza to, że hawajski departament zdrowia, nie będzie musiał, pomimo próśb, zaprezentować amerykańskiej opinii publicznej aktu urodzenia Baracka Obamy.
  Historia ciągu dalszego certyfikatu urodzenia Obamy:
  https://reporters.pl/4258/akt-urodzenia-obamy-sfalszowany-prezydent-usa-rzadzil-8-lat-nielegalnie-wideo/

  Tu nasuwa się porównanie do sytuacji w Polsce pod rządami PO. Ta sama arogancja władzy, to samo ignorowanie postulatów obywateli. I tu nad Wisłą i tam nad Potomakiem obowiązywała zasada szatniarza z dowcipu: "nie mamy waszego płaszcza i co nam zrobicie?"
 • @35stan 09:02:22
  Barack Obama urodził się 4 sierpnia 1961 w Kapi'olani Medical Center for Women & Children w Honolulu na Hawajach
 • @35stan 09:02:22
  Na bazie tej notki - niech Pan rozważy, dlaczego odsiecz wiedeńska przyczyniła si (a może nawet spowodowała) wybuch Rewolucji Francuskiej.

  Myślę, że to ciekawe i raczej niezauważane ujęcie, a łatwe do wykazania.
  Proszę nie traktować tego jako żart.
 • @35stan 08:41:44
  "Przytoczony przeze mnie tekst nie jest cytatem, ale krótkim streszczeniem utworu czyli jego esencją w kontekście do treści notki."
  /35Stan/

  I
  Owszem, przytoczony tekst jest cytatem, tylko czego?

  (...)Człowiek przyszłości będzie rasy mieszanej. Dzisiejsze rasy i klasy będą stopniowo znikać ze względu na eliminację przestrzeni, czasu i uprzedzeń. Eurazjatycko-negroidalna rasa przyszłości, podobna z wyglądu do starożytnych Egipcjan, zastąpi różnorodność narodów i różnorodność jednostek."
  (The man of the future will be a mongrel. Today's races and classes will disappear owing to the disappearing of space, time, and prejudice. The Eurasian-Negroid race of the future, similar in its outward appearance to the Ancient Egyptians, will replace the diversity of peoples with a diversity of individuals.)[22]

  Do numeru 22 nie ma żadnego odniesienia.

  II Następnie musimy przeskoczyć wiele akapitów aby dotrzeć do drugiej części wypowiedzii:

  " Zamiast niszczyć europejski judaizm, Europa, wbrew jej woli, uszlachetniła i wykształciła tych ludzi, popędzając ich do przyszłego statusu wiodącego narodu poprzez ten sztuczny proces ewolucyjny. Nic dziwnego w tym, że naród który uciekł z getta-więzienia, stał się duchową szlachtą Europy.Tym sposobem litościwa troskliwa Europa stworzyła nową rasę arystokratów. To się wydarzyło, gdy upadła europejska arystokracja feudalna z powodu emancypacji Żydów"
  (Instead of destroying Jewry, Europe, against its own will, refined and educated this people into a future leader-nation through this artificial selection process. No wonder that this people, that escaped Ghetto-Prison, developed into a spiritual nobility of Europe.Therefore a gracious Providence provided Europe with a new race of nobility through spiritual grace. This happened at the moment when Europe’s feudal aristocracy became dilapidated, and thanks to Jewish emancipation.)

  Tutaj da się natychmiast zauwazyc pomyłki w polskim tłumaczeniu. Polskie zdania powinny brzmieć następująco:

  Zamiast zniszczyć Żydów, Europa wbrew własnej woli, uszlachetniła i wykształciła tych ludzi...(Instead of destroying Jewry, Europe, against its own will, refined and educated this people...)

  Zatem przychylna opatrzność*, poprzez łaskę duchową, dostarczyła Europie nową rasę arystokratów (Therefore a gracious Providence provided Europe with a new race of nobility through spiritual grace.)

  Richard Coudenhove-Kalergi był masonem i opatrzność(Providence) powinna nam się kojarzyć z "boskim okiem".
 • @Husky 09:14:34
  "Barack Obama urodził się 4 sierpnia 1961 w Kapi'olani Medical Center for Women & Children w Honolulu na Hawajach"

  Tak, a...... świstak siedzi i zawija w sreberka- naiwniaku.
 • @35stan 10:29:55
  A tym świstakiem pewnie jesteś Ty.
  Wiesz, a ja wiem że Putin urodził się w Owocku.
  pzdr.
 • @Husky 11:00:45
  Nie tylko naiwniak z ciebie ale też clown.
 • @35stan 09:13:36
  "Dla pełnego zabetonowania dostępu do danych na temat aktu urodzenia Obamy, parlament stanu Hawaje uchwalił ustawę, która pozwala agendom rządu USA, na ignorowanie wniosków obywateli dotyczących państwowych dokumentów. Oznacza to, że hawajski departament zdrowia, nie będzie musiał, pomimo próśb, zaprezentować amerykańskiej opinii publicznej aktu urodzenia Baracka Obamy. "

  Brakuje "dobrej duszy" co by skan (bo na pewno "gdzieś" skan dokumentu papierowego istnieje) PEŁNEGO aktu urodzenia "opublikowała" "gdzieś w necie".

  U nas w sumie to samo, często chyba brakuje dostępu do materiałów źródłowych...

  "i co nam zrobicie"?

  Jak nas Polaków będzie choćby i 100.000 możemy "obcych" powywieszać na latarniach...
 • @35stan 10:29:55
  "Tak, a...... świstak siedzi i zawija w sreberka- naiwniaku."
  /35Stan/


  Twierdzenie, że Barack Obama nie jest amerykańskim obywatelem należy do tzw. teorii konspiracyjnych. Promowanie teorii konspiracyjnych obniża pańską wiarygodność jako blogera.
 • @35stan 09:13:36
  Napisałam do Pana, że liberalny demokrata nie ma nic wspólnego z komunistą. A Pan w odpowiedzi skupił się na wątku urodzin Obamy, a pod koniec swojego wpisu wysilił się na krytykę PO.

  Tak, PO to liberalni demokraci, którzy złupili Polskę. Niektórzy z nich byli w przeszłości komunistami. Obama to liberalny demokrata, którego rządy nie miały z komunizmem nic wspólnego. Można nawet stwierdzić, że Obama odebrał biednym aby dać bogatym. Mam tu na myśli finansowanie upadłych wielkich banków.
 • @AgnieszkaS 21:08:44
  No i jeszcze warto dopisać że Kopernik była kobietą . Pzdr. :)
 • 35Stan
  (...)a których realizację miałoby wspierać amerykańskie prawo w postaci uchwalonej przez senat USA ustawy Act S.447 w dniu 12,12.2017 roku czyli dzień po zaprzysiężeniu rządu premiera M.Morawieckiego."


  Ustawa była przedstawiona 27 lutego, 2017 roku. A została zaakceptowana przez senat 12 listopada, 2017, a więc nie ma tu żadnych powiązań z wyborem Morawieckiego na premiera. Jest to błędna teoria.
 • @AgnieszkaS 21:28:05
  No skoro Pani tak pisze , to co tam Trump robi ?. :)
 • @Repsol 21:16:54
  "No i jeszcze warto dopisać że Kopernik była kobietą."/ Repsol/

  A i to w porównaniu z pewnymi formami fantazjowania wydaje się błahostką.
 • @Repsol 21:42:55
  No skoro Pani tak pisze , to co tam Trump robi ?. :)/Repsol/

  Przykro mi, ale nie zrozumiałam tego pytania.
  Trumpa w tej chwili pogrążyła książka Michaela Wolffa, która pobiła rekordy popularności. Praktycznie tylko o tym się teraz u nas mówi. O ile ta ustawa przejdzie przez Izbę Reprezentantów, to już wszystko zależy od Trumpa. Trump jest bardzo zmienny. Już kilkakrotnie zmieniał zdanie w sprawie podpisania innych ustaw. A więc nic jeszcze nie wiadomo.
 • @AgnieszkaS 22:09:32
  Skoro książka pobiła wszystkie rekordy , to czerwony dzwonek musi głośno dzwonić . http://www.polishexpress.co.uk/niemcy-rozczytuja-sie-w-mein-kampf-ksiazka-w-szalonym-tempie-znika-z-polek No comment. Pzdr. :)
 • @Repsol 22:43:08
  Trudno się dziwić popularności tej książki. Tak oto Amerykanie dowiedzieli się o ambitnych marzeniach Ivanki Trump. Ona chce zostać pierwszym amerykańskim prezydentem-kobietą. Role doradców Trumpa, jej i jej męża, Jareda Kushnera, mają być praktycznym przygotowaniem do tej roli. Powstały nawet nowe określenia. Jednym z nich jest "Jarvanka" (Jared + Ivanka). Mówi się o ludziach związanych z kręgami "Jarvanki". Wspomina się o głębokich więzach finansowych "Jarvanki" z Izraelem.
 • @35stan 08:41:44 jak mind service
  >Zainteresowany czytelnik, potrafi sobie wyszukać link do tekstu "Practical Idealism" Richarda Nicolausa Coudenhove Kalergi, ale Pan widocznie z umysłowego lenistwa woli przyjść na gotowe.
  -------------------------
  Ty mi mówisz coś o lenistwie? Wchodzę by przeczytać TWOJE, a nie pisać MOJE.

  Okazuje się, że tekst z komentarzem został przejęty ze strony

  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/plan-coudenhove-kalergi-ludobojstwo-narodow-europy-2015-06

  Czy to twoja strona i autorstwo? Wydaje mi się że ponieważ nie jesteś autorem tekstu, to dlatego nie podałeś linku. Można by szybciej wykryć plagiat. Swego czasu był tu taki złodziej, którego Ruszkiewicz z powodu kradzieży tekstów wyrzucił. Nazywał się "mind service".

  Teraz napisz, że ci się nie chciało zapytać o zgodę. Od razu widać, kto jest leniwy.

  Przejąłeś bezkrytycznie, zlepek tekstu, ale przedstawiłeś jako "cytat". Masz problem z interpunkcją i zastosowaniem (...) przy cytowaniu. To ja używam nawiasów okrągłych z wielokropkiem w sensie nawiasu kwadratowego [...]. Który jest w moim OS trudny- czasochłonny do wywołania.

  W polskich zasadach interpunkcji takiego zastosowania dla (...) nie podają. He, He.
 • @AgnieszkaS 08:47:27
  Dzięki za wskazówkę. Zadałem sobie trud i wpisałem cały cytat do googla. Okazuje się że stan35 przejął nie tylko tekst, ale i komentarze ze strony
  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/plan-coudenhove-kalergi-ludobojstwo-narodow-europy-2015-06

  i dlatego nie podał linka.
 • @AgnieszkaS 10:11:45
  Brawo, jest na neonie osoba, która potrafiła dogłębnie sprawdzić.
  Znalazła pani 2 cytaty, które zostały zlepione prawdopodobnie przez autora artykułu pod linkiem
  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/plan-coudenhove-kalergi-ludobojstwo-narodow-europy-2015-06
  Dziękuję.

  Czego nie ma w polskim i angielskim opracowaniu to analiza słowa "Inzucht"- "inbreeding"- endogamia, kojarzenie krewniacze

  W niemieckim pojęcie to używane jest w hodowli zwierząt by otrzymać czystość rasową. Ja myślę, że Coudenhove-Kalergi pisał to będąc pod wpływem swojej żony Żydówki Ida Roland.

  W niemieckim dla ludzi jest używane pojęcie bliskoznaczne "incest" - kazirodztwo.

  Pozdrawiam
 • @AgnieszkaS 20:52:51
  "Twierdzenie, że Barack Obama nie jest amerykańskim obywatelem należy do tzw. teorii konspiracyjnych. "

  Ty jesteś funkcjonalną analfabetką, gdyż nie rozumiesz tekstu pisanego.
  Ja napisałem, ze zgodnie z Konstytucją USA, Artykuł II,
  §1.
  (...)Nikt nie może zostać wybrany na urząd prezydenta nie będąc obywatelem Stanów Zjednoczonych od urodzenia albo w czasie uchwalania niniejszej konstytucji. Wybrana na ten urząd może być tylko osoba, która ma ukończone trzydzieści pięć lat i zamieszkuje w Stanów Zjednoczonych od lat czternastu.(...)

  B.H.Obama urodził się w Kenii podczas pobytu rodziców w kraju ojca, w Kenii, będącej w roku 1961 kolonią brytyjską, czyli ojciec Obamy był obywatelem brytyjskim.
  Gdy matka Obamy rozwiodła się z jego ojcem w 1964 roku, wyszła za Sotero , obywatela Indonezji i razem z synem Barakiem pojechała z nowym mężem do Indonezji a w Indonezji nie można było mieć podwójnego obywatelstwa i obydwoje : matka i syn zrzekli się obywatelstwa amerykańskiego.

  Ważne w tym, czego nie zrozumiałaś jest to, że Obama urodził się nie w USA ale w Kenii i nie był mobywatelem USA "od urodzenia", czego wymaga Konstytucja.
  Jak widzisz, czytać potrafisz, pyskować też, ale rozumieć pisanego już nie potrafisz.
  Historia certyfikatu urodzenia Obamy:
  https://reporters.pl/4258/akt-urodzenia-obamy-sfalszowany-prezydent-usa-rzadzil-8-lat-nielegalnie-wideo/
 • @AgnieszkaS 21:28:05
  "Ustawa była przedstawiona 27 lutego, 2017 roku. A została zaakceptowana przez senat 12 listopada, 2017, a więc nie ma tu żadnych powiązań z wyborem Morawieckiego na premiera. Jest to błędna teoria."

  Błędna w rozumieniu Twoim, nie biorącym pod uwagę tego, że takie operacje przygotowuje się sporo wcześniej.
  Przecież nie mogli zgłosić w Senacie 12-tego i uchwalić 12-tego!
  Ze swoim rozumowaniem nadajesz się do pierwszej klasy przedszkola i tam też nie byłabyś orłem.
 • @adevo 01:00:51
  "(...)Coudenhove-Kalergi pisał to będąc pod wpływem swojej żony Żydówki Ida Roland."/adevo/

  Podzielam pańskie zdanie. Była to żona albo żony. Istnieją źródła podające bez żadnego potwierdzenia, że wszystkie trzy jego żony były Żydówkami. A niektóre mówią tylko o dwóch pochodzenia żydowskiego. Miałam poważne wątpliwości co do wiarygodności tych źródeł, dlatego przyjęłam, że tylko ta pierwsza pochodziła z "narodu wybranego".

  Coudenhove-Kalergi przedstawia nam się jako osoba bardzo skomplikowana wewnętrznie - kompleks matki azjatki połączony z wyjątkową arogancją i snobizmem. Niewątpliwy wpływ na jego osobowość miała inicjacja seksualna w wieku lat 13, za którą odpowiedzialna jest o 13 lat od niego starszą żydowską aktorką, Ida Roland. Jego pierwsza kobieta została jego pierwszą żoną.

  Konflikty wewnętrzne zapewne doprowadziły go do samobójstwa, o czym tylko, w sposób bardzo delikatny, wspomina loża masońska Humanitas, której był członkiem.

  http://thebridgelifeinthemix.info/history/in-profile-the-coudenhove-kalergi-plan-the-genocide-of-the-peoples-of-europe/#sthash.onmSikeO.HviC3emJ.dpbs
  https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_von_Coudenhove-Kalergi

  Żydzi, "naród wybrany", w widzeniu Coudenhove-Kalergi, będą nową elitą, wywyższoną "kastą kapłanów" Europy. Stanie się to za sprawą "opatrzności"(Boga?) i wbrew woli samych Europejczyków. Tutaj zacytuję pewne zdanie z "Praktycznego idealizmu": "Zatem przychylna opatrzność, poprzez łaskę duchową, dostarczyła Europie nową rasę arystokratów".

  Czy można się zatem dziwić, że świetlana perspektywa żydowskiego wywyższenia znalazła entuzjastyczne przyjęcie wśród żydowskich bankierów? W 1924 roku baron Louis de Rothschild zadzwonił do Richarda Coudenhove-Kalergi i przedstawił swojego przyjaciela, Maxa Warburga, który przekazał na rozwinięcie pomysłu Pan-Europy 60,000 złotych marek. Tak właśnie rozpoczęło się finansowanie tego projektu.
  Projekt byłby zrealizowany już bardzo dawno temu, gdyby władzy w Niemczech nie przejął największy nieprzyjaciel Pan-Europy, Hitler.

  http://thebridgelifeinthemix.info/history/in-profile-richard-nikolas-eijiro-graf-coudenhove-kalergi-1894-1972/#sthash.asLxqs7R.7b14nNge.dpbs
 • @35stan 17:45:52
  "Ty jesteś funkcjonalną analfabetką..."

  "Jak widzisz, czytać potrafisz, pyskować też(?), ale rozumieć pisanego już nie potrafisz."

  "Ze swoim rozumowaniem nadajesz się do pierwszej klasy przedszkola i tam też nie byłabyś orłem."

  / 35Stan/


  Pozostawiam te wypowiedzi bez komentarza, ponieważ brzydzę się prostactwem.
 • @adevo 01:00:51
  "Czego nie ma w polskim i angielskim opracowaniu to analiza słowa "Inzucht"- "inbreeding"- endogamia, kojarzenie krewniacze"

  "W niemieckim dla ludzi jest używane pojęcie bliskoznaczne "incest" - kazirodztwo."/adevo/

  Nie znam niemieckiego, niestety. Skoro Pan zna ten język, to może Pan przeczytać teorie Coudenhove-Kalergi w oryginale. Jest to lepsze jak tłumaczenie jego myśli na polski z angielskiego. Po angielsku "incest" również oznacza kazirodztwo.

  Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31