Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
193 posty 2623 komentarze

Tylko prawda jest ciekawa

35stan - mgr inż.inżynier urządzeń sanitarnych, projektant. Obserwuję, analizuję i wyciągam wnioski. Jeśli piszę, to o konkretach i faktach,lanie wody czy bicie piany mnie nie interesuje, choć zjawiska te nie są mi obce.

Kompromitacja sędziego SN S. Zabłockiego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Pan sędzia SN Stanisław Zabłocki, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego wykazuje , że nie zna polskiego prawa, z konstytucją RP na czele, lub celowo konfabuluje albo nie ma zdolności (skleroza) do pełnienia tak odpowiedzialnego urzędu.

 

 

Gościem programu Moniki Olejnik w TVN24 pt. „Kropka nad i” dniu 12.07.2018 roku, był sędzia SN Stanisław Zabłocki, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego.
Tematem rozmowy była procedura, w ramach której nowa Krajowa Rada Sądownictwa opiniowała oświadczenia sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia i wyrazili chęć dalszego orzekania. Zabłocki w głosowaniu dostał zero głosów.
https://www.tvn24.pl/kropka-nad-i,3,m/zero-glosow-od-nowej-krs-otrzymalem-bardzo-wiele-gratulacji,853351.html
W trakcie tej rozmowy padły z ust sędziego Stanisława Zabłockiego kuriozalne stwierdzenia świadczące, że prominentny przedstawiciel „nadzwyczajnej kasty” po prostu nie zna aktualnego prawa, albo jego stan umysłu związany z wiekiem poddany jest zaawansowanej sklerozie i akurat zapomniał jak brzmią przepisy prawa, na temat których się wypowiadał.
(…)Zacznę od tego, że otrzymałem zarówno drogą telefoniczną i mail’ową bardzo wiele gratulacji za dzisiejszy wynik w KRS-ie.
Przechodząc do szczegółów, to rzeczywiście po raz pierwszy w życiu spotkało mnie coś takiego, że zostałem zaopiniowany w sytuacji, kiedy nikogo o tę opinię nie prosiłem.
Została uruchomiona wobec mojej osoby procedura, której ja nie zamierzałem uruchomić.
Złożyłem oświadczenie na ręce Pani Prezes Gersdorf, która włożyła to oświadczenie do koperty , przesłała Panu Prezydentowi.
Nie wnikam w intencje Pani profesor Gersdorf.
Pan Prezydent, gdy przeczytał to oświadczenie a było to jednozdaniowe: „Wyrażam wolę orzekania zgodnie z zasadą nieusuwalności sędziów określoną w Art. 180 ust.1 Konstytucji, do ukończenia 70-tego roku życia."(…)
Przywołajmy zatem treść Art. 180 ust. 1 Konstytucji:
(…)
Art. 180.
1. Sędziowie są nieusuwalni.
(…)
W przywołanym Art. 180 ust. 1 nie ma mowy o „nieusuwalności sędziów do 70-tego roku życia"(o wieku przechodzenia w stan spoczynku Konstytucja odsyła do ustawy) , więc Panu sędziemu przyszło konfabulować albo okazać braki w znajomości prawa lub postępującą sklerozę, co oznaczałoby przesłankę do przeniesienia go w stan spoczynku z powodu niezdolności do pełnienia służby sędziowskiej zgodnie z Art. 180 ust. 3.
Jeśli chodzi o „służbę sędziowską”, to i w tej kwestii Pan sędzia SN Stanisław Zabłocki, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, wykazał się podobnymi do już wyżej opisanych - ułomnościami.
Na pytanie Moniki Olejnik:
(…)- Prokurator Piotrowicz, poseł - poseł Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że sędziowie muszą mieć mentalność służebną(…) - odpowiedział:
(…)- No tak, ja pamiętam, ja przecież tej wypowiedzi… pomińmy nazwisko, bo to przecież ma o wiele mniejsze znaczenie. Ważny jest problem. Ja tej wypowiedzi poświęciłem fragment mojego wystąpienia w Senacie i chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć wszystkim politykom, prawnikom, lekarzom, pielęgniarkom: - to nie chodzi o to, że sędzia nie służy społeczeństwu; sędzia służy społeczeństwu, ale już nie państwu - społeczeństwu.
Ale sędzia nie może mieć mentalności służebnej. Sędzia o mentalności służebnej wobec państwa, bo to było akcentowane na pierwszym planie przez pana posła, który był przecież sprawozdawcą tej ustawy. Sędzia o mentalności służebnej wobec państwa, jak się zachowa w momencie, kiedy przeciwnikiem państwa będzie szary obywatel dochodzący jakiegoś odszkodowania od tego państwa?
A jak się zachowa sędzia o mentalności służebnej wobec państwa, kiedy po drugiej stronie sprawy karnej stanie cała potęga tego państwa, reprezentowana przez prokuratora?
Sędzia ma służyć społeczeństwu, ale nie może mieć mentalności służebnej, powtórzę co tam powiedziałem – jest karykaturą sędziego. (…)
W przytoczonym wyżej fragmencie wypowiedzi Pana sędziego Stanisława Zabłockiego, bardzo dobitnie wybrzmiał jego pogląd na temat służebności sędziego a zwłaszcza „służebności wobec państwa”.
Przywołajmy zatem treść Art. 66. „ślubowanie sędziego” (Dz.U.2018.0.23 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych) , którą przecież Pan sędzia wypowiadał wobec Prezydenta podczas powoływania go na urząd sędziego:
(…)Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według następującej roty: "Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: "Tak mi dopomóż Bóg".(…)
Komu jak nie państwu czyli Rzeczpospolitej Polskiej, Pan sędzia Stanisław Zabłocki ślubował służyć?
Pan sędzia twierdzi, że służy społeczeństwu a my zapytajmy : „Komu służy państwo”?
Jeśli przyjmiemy altruistyczny(ustrój dobra wspólnego) model ustroju państwa wg klasyka Platona, to państwo ma służyć społeczeństwu, więc ślubowanie sędziego o „służeniu wiernie Rzeczpospolitej Polskiej” , jest równocześnie służeniem społeczeństwu.
Inaczej będzie, jeśli przyjmiemy egoistyczny(ustrój dobra władcy) model ustroju państwa wg klasyka Machiavellego i wtedy w takim układzie, rzeczywiście nie ma równoczesności w służebności państwu i społeczeństwu a ślubowanie służenia przez sędziego takiemu modelowi państwa, nie byłoby jednocześnie służeniem społeczeństwu.
Konstytucja RP jednoznacznie stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest państwem demokratycznym o ustroju typu altruistycznego czyli „ustroju dobra wspólnego”.
Pan sędzia SN Stanisław Zabłocki, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego wykazuje , że nie zna polskiego prawa, z konstytucją RP na czele, lub celowo konfabuluje albo nie ma zdolności (skleroza) do pełnienia tak odpowiedzialnego urzędu.
W wywiadzie twierdził, że celowo do oświadczenia nie dołączył wymaganego ustawą zaświadczenia o stanie zdrowia, co może sugerować występowanie tego ostatniego z wymienionych przypadków, co byłoby najmniej kompromitującym go przypadkiem(chorego na sklerozę, trudno do końca winić za to co wygaduje).
 

KOMENTARZE

 • Autorze
  Ja także gratuluje sędziemu Zabłockiemu, jego umysłowej tępoty! Kiedyś mówiło się - wyszedł jak Zabłocki na mydle - obecnie - wyszedł jak Zabłocki na wniosku. To po co składał ten wniosek, skoro teraz cieszy się, że mu go odrzucono - masochista? Jestem dumny, że kopnęli mnie w dupę.... oto poziom intelektualny kastowej chazarsko bolszewickiej "elyty ". Gratulacje to on/un otrzymuje od takich pajaców jak Tuleja (komuszy pomiot) Bolek i inni TW itp. Złożył wniosek, który został oddalony i uważa, że odniósł wielki sukces. Pogratulować logiki i konsekwencji panu sędziemu...Żadnej dyskusji to zdeprawowane chazarobolszewickie typy won i pociągnąć pod kodeks karny. To nie jest atak na władzę sądowniczą tylko na ubeckich aparatczyków należy wszystkich sprawdzić w różnych archiwach zbadać akta sądownicze ze stanu wojennego i zobaczyć jak sądzili. Wszystkich chazarokomuchów won!....

  Konstytucja Art 180 ust.2 Ustawa określa granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku. Ustawa określiła 65 lat. Który tego nie rozumie nie powinien być prawnikiem a tym bardziej sędzią.
 • @Autor
  Niestety oblazły nas jak to pisał S.Lem awruk . Salut Amigo.
 • Autor
  pan sędzia nie doczytał do art.4 - gdzie jest napisane, kto jest suwerenem, czyli podmiotem praw.

  Nie państwo i nie prawo i nie prawnik - tylko Naród
 • @Andrzej Tokarski 21:42:29
  Przecież ten gamoń jest jak oni wszyscy ustawiony przeciw Polsce , niestety tak jak wszyscy coś znaczący .To jest wielka Magdalenkowa ustawka , sitwy z sitwą . Ave.
 • @Andrzej Tokarski 21:42:29
  " Nie państwo i nie prawo i nie prawnik - tylko Naród"

  KONSTYTUCJA
  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  PREAMBUŁA


  W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,

  odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego
  stanowienia o Jej losie,

  my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,...

  .................................................................................................

  W Preambule Konstytucji z 1997 roku, zrównano pojęcie Narodu Polskiego z obywatelami, co nie jest zgodne z definicjami tych pojęć.
  Obywatelem państwa może być człowiek np. mniejszości narodowej, nie chcący by go zaliczano do Narodu Polskiego i który nie czuje się Polakiem.

  Faktycznie podmiotem prawa i suwerenem "sprawującym władzę przez swoich przedstawicieli lub bezposrednio" jest społeczeństwo, gdyż wszyscy obywatele dysponują pełnią praw.
 • @35stan 22:42:35
  Przyjacielu , powiedz kto o tym wie ?. Lemingoaza totalna ?. Ave.
 • Autor
  NIe zdziwiłbym się , gdyby swe oświadczenie woli Pan Zabłocki sporządził w dwóch egzemplarzach : pierwszy włożył do butelkii i po zalakowaniu rzucił w nurt Wisły, a drugi przekazał w kopercie Pani Prezes. W takim wypadku byłaby jeszcze nadzieja , że w mieście pierników wyłowi i odczyta je ktoś, kto sprawi , że Pan Prezydent wbrew KRS-owi uczyni zadość woli tego podstarzałego łobuziaka. Skoro ma chłop chęć do pracy , to lepiej niech orzeka niż miałby kształcić swoich następców - w końcu to tylko kasacje.
 • @35stan 22:42:35
  Bardzo słuszna uwaga.

  Miał być naród, a wyszło społeczeństwo. Choć raczej trudno by przyznawano prawa obywatelskie tylko tym obywatelom polskim, którzy czują się Polakami, albo chcą nimi być.

  (Skąd my to znamy? Często rządzącym tak dziwnie „wychodzi”.
  Miała być ziemia chroniona przed obcymi, a wyszło, że obcy mogą kupić ziemię, a Polacy nie. Widocznie naród nie ma posiadać ziemi, tylko społeczeństwo.)
 • @Repsol 22:45:09
  Właśnie przez takich ludzi w wymiarze tzw. sprawiedliwości, wszelka patologia mogła kwitnąć i rozwijać się. ..bezkarność patologii doprowadziła do całkowitego rozkładu państwa. Bo Bolki są durne. Na czele z Bolkiem Balcerowiczem Bolki myślały, że liberalizm gospodarczy to wolna amerykanka, że wolny rynek to "róbta co chceta". Jest akurat odwrotnie. Wolny rynek to taki rynek, który jest wolny od niesprawiedliwości, korupcji, bandytyzmu, nieuczciwości, sitw, koterii, monopoli, nepotyzmu, dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie społeczne itd. itd. Bolkom wszystko się pokręciło, bo są po prostu głupie. Ale kto miał takich rzeczy Bolków nauczyć ? W PRL-bis od 1989 roku nigdy nie było żadnego liberalizmu gospodarczego. Bandytyzm przecież to nie żaden liberalizm. Tam, gdzie jest naprawdę liberalizm gospodarczy, rządzi prawo i sprawiedliwość. Na Zachodzie jest tak właśnie, obowiązuje surowa dyscyplina społeczna, a nie żadne "róbta co chceta". Tacyt uczył, cytat : " Tylko głupcy swawole nazywają wolnością." Bolki chcą swawolić, chcą, "by było jak było". Nie ma to nic wspólnego ani z wolnością, ani sprawiedliwością, ani jakimś liberalizmem gospodarczym. Prywata, warcholstwo, bandytyzm i swawole nie mają nic wspólnego z liberalizmem gospodarczym. Bolki w swojej głupocie pomylili bandytyzm z wolnością gospodarczą. Czy lepiej teraz rozumiemy, dlaczego uniwersytety w Bolkowie plasują się w rankingach światowych na tak odległych miejscach ? Zachód jest kulturalny. Trudno mu powiedzieć Bolkom, że są idiotami. Bo na Zachodzie obowiązuje tzw. "Golden Rule". Nie będziemy tłumaczyć, co to za zasada. Ci, którzy znają język angielski mogą poczytać sobie o niej w Internecie. "Nocna Zmiana" czuwała nad Polską aby czasami Polacy nie mieli zbyt dobrze. 30 lat złodziejskiej prywatyzacji z hasłem aby żyło się kolesiom lepiej! "Nocna Zmiana" zafundowała szpiclom i konfidentom byłego PRL-u dobrobyt i możliwości występów jako ikony chamstwa i grubiaństwa w osłonie bezkarności. Cała topowa śmietanka SLD, PO, .N, PSL to czerwoni kryminaliści. PRL-bis to ranczo konfidentów, armii donosicieli. Niektórzy nazywają "ten kraj" Bolkowem. Racją stanu Bolków jest, by Polacy byli biedni. To bardzo ważne. Bo biedny człowiek, to pokorny i spolegliwy człowiek, nieskory do buntu. Inaczej ma się sprawa z ludźmi niezależnymi ekonomicznie. Bo tacy są silni, zdolni do oporu i walki. Każde państwo może być bogate i silne wyłącznie siłą i zamożnością swoich obywateli. Ze społeczeństwem uzbrojonym, politycy muszą się liczyć. Niechby tylko spróbowali nie. Mówią i piszą głupstwa, że w Ameryce najsilniejsze jest lobby finansowe. Tak nie jest. Musi tak ono jak i inne liczyć się z ponad 400 mln sztuk broni krótkiej i długiej pozostającej w prywatnych rękach. W przypadku jakiejś większej niesprawiedliwości, ta broń na pewno przemówi. Tak było zawsze w historii. Polacy z powodu braku broni są właściwie ubezwłasnowolnieni, zatem nie są wolnymi ludźmi. To jest powód, dla którego mała grupa Bolków ośmiela sikać i srać im bezkarnie na głowy. A przecież wystarczyłoby ubić z kilkudziesięciu najbardziej bezczelnych Bolków, by cała reszta pochowała się w przerażeniu po różnych szparach, jak uciekające przed światłem karaluchy.
 • @Repsol 21:38:08
  Mnie bardzo interesuje to dlaczego prezydent Duda po ostatniej decyzji IPN nie zwoła konferencji prasowej i przeprosi świat i Polaków za tw. Bolka Wałęsę. Przecież państwo polskie, przez 30 lat tzw. "wolności", brało udział w największej mistyfikacji politycznej w historii. Bo on "temy rencami" Bolkowo zbudował czyli PRL-bis. Dziki kraj. ChDiKK. Spalił Jolantę Brzeską. Głodził 700 000 małych ludzi, skurwysyn. I ich rodziny. Taki to już podgatunek, te Bolki, homosowietikusy. Bez bandytyzmu i złodziejstwa żyć nie mogą i nie potrafią. Czy nie czas na kontrrewolucję antybolszewicką ? Czy Polaków obowiązuje konstytucja kwietniowa czy Bolkowa z 1997 roku? Co obowiązuje Bolki, to wiadomo. Jednak Polacy powinni odzyskać tożsamość, być kontynuacją II RP. Tej kontynuacji niestety do dziś i na dziś nie ma. Może za dużo PRL-czyków, tubylców? Dlatego cały czas propagują niby pokojowe przejście z komuny, tylko że tego przejścia nie było, miało natomiast miejsce przepoczwarzenie się komuny, chazarokomuchy uratowali swoje czerwone dupy, bo wielu z nich powinno udekorować uliczne latanie i dlatego z tym syfem zmagamy się po dziś dzień. Smutne to jak Polakom wyprano mózgi..Na koniec cytat Mackiewicza: Niemcy zrobili z Polaków bohaterów, sowieci przez te wszystkie powojenne lata gówno.
 • @Repsol 21:56:57
  Trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego rok 1998 tajnymi agentami. Czy ktokolwiek potrzebuje jeszcze jakiegokolwiek uzasadnienia do dalszej i to bardzo radykalnej reformy sądów? W innych państwach rzeczywiste oczyszczenie "ubeckiego" sądu odbyłoby się natychmiast. W Polsce macki ubecji decydują do dziś kto może ukraść (50 zł starszej pani - sędzia Topyła) a kto za taki czyn chodzi w kajdankach. Czemu na ubecki sąd naród nadal się zgadza? Czym prędzej wypierniczyć ich z polskiego wymiaru sprawiedliwości i to z hukiem, i nie mają prawa do kosmicznych emerytur, dać im po 1200 zł i koniec...sowieckie popleczniki, sowieckie potomki, żydowskie potomki - jak ich określam precz.
 • @Repsol 21:38:08
  Żydowskie nazwiska "Polskiej elity", każdy Polak musi to obejrzeć.

  1.Dane tajne kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 - data archiwizacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 - data rejestracji Wydz. III- 2, SUSW Warszawa).

  2.Relacje osób znających osobiście wielu spośród wykazanych.

  3.Dane ujawnione przez historyków w ich licznych publikacjach.

  https://www.youtube.com/watch?v=K0ezBBZ3QSw

  http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.p...

  http://alexjones.pl/aj/aj-inne/aj-cie...

  https://justice4poland.com/2015/03/31...

  https://prawdaxlxpl.wordpress.com/201...

  "Żydów w polskim rządzie jest tak wielu, że nie zezwala się im na wyjazd do Palestyny, bo nie byłoby ich kim zastąpić. Są wierni władzy komunistycznej, bo broni ich interesów jako mniejszości" tak wynika z odtajnionej części.

  http://alexjones.pl/aj/aj-ekologia-i-...


  Ps...Błąd przy Kwaśniewskim - Izaak Stolzman to nie on tylko jego nie żyjący już ojciec Zdzisław Kwaśniewski, zbrodniarz stalinowski i funkcjonariusz Smierszy, NKWD, UB, działający w latach 40-ch i 50-ch XX na Pomorzu Zachodnim pod przykrywką jako "lekarz", po AM w Poznaniu ponoć? (nigdy nie studiował medycyny). Więcej info tutaj:


  http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=stolzman-izaak-zdzislaw-kwasniewski

  To prawda, każdy Polak powinien wiedzieć kim są z jakiej nacji pochodzą kandydaci do samorządów, sejmu, senatu i oddać głos na Polaka olewając obcego z polskim obywatelstwem.
 • @Repsol 21:38:08
  Nie jedyne to miejsce, gdzie działają prawa kasty... Nie ważne o jaką kastę chodzi, im władza kastowych większa tym obrona swoich zacieklejsza i bardziej nie przebierająca w środkach. W kąt wówczas idą zasady i etyka zawodowa. Obrońców z bronionymi łączy bardzo wiele, wzajemnie znają swoje słabości, paskudne postępki, kryminalne tajemnice więc muszą trzymać się razem, bo tylko wtedy mogą dalej rozdawać karty i czerpać korzyści. Dzisiaj ja pomogę tobie a jutro ty pomożesz mnie... i nikt się nie dowie. Furda ślubowania, honor, uczciwość, prawda! Zbyt gadatliwych uciszy się, obronimy nasze stanowiska i wpływy, nikt nowy ich nie zajmie. Tak dzieje się w sądach, prokuraturze, policji, wojsku, służbie zdrowia, oświacie, polityce... Dlaczego ma być inaczej, skoro ONI nie spadli z księżyca tylko wywodzą się spośród nas? Mają nasze wady, są tak samo źli, tchórzliwi, pazerni, nieuczciwi, przewrotni. Kryształowi herosi Pileccy rodzą się raz na kilkadziesiąt albo i na sto lat...
 • @ Autor
  Oni wszyscy myślą jak prezes - ropucha, która powiedziała, że to konstytucja jest suwerenem.

  5*

  Pozdro!
 • Oczywiście prawo najlepiej jest znane słupom prezessimusa nawet z kancelarii Beaty Szydło
  Beata Kępa zastąpiła Trybvunał Konstytucyjny a kornhauzerowicz Duda nawet zwolnił cały wymiar sprawiedliwości z sądzenia gruntowego ziobrohaka Mariusza Kamińskiego na Lepera i solidarnego z nim Giertycha, którzy lekceważyli odkrycie naszości wojny z Irakiemprzez . p. wawelskiego bliźniaka, który stanął na czele narodowego frontu jedności obrony tej naszości POPiSowo gebelsowskimi kręgami podejrzeń (wówczas nie było jeszcze możliwości bronienia wyrokami).
 • @Andrzej Tokarski
  Były biegły sądowy zatrzymany! Miał chronić przestępców. To się w głowie nie mieści! Lekarz sądowy, biegły z warszawskiego sądu został oskarżony o wystawianie fałszywych zaświadczeń o niezdolności do udziału w rozprawach sądowych czy odbywania kary więzienia. Miały one dotyczyć osób, które zamieszane są w wyłudzenia nieruchomości. Wiesław Cz. może mieć z tego powodu poważne kłopoty. "Wiesław Cz. został zatrzymany w dniu 11 lipca przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wydziału do walki z korupcją Komendy Stołecznej Policji. W prokuraturze przedstawiono mu zarzuty popełnienia czterech przestępstw" powiedział PAP w poniedziałek prok. Łukasz Łapczyński z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dwa zarzuty dotyczą wystawienia poświadczających nieprawdę zaświadczeń o niezdolności do udziału w rozprawach sądowych. Kolejne dwa to wystawienia opinii, w której biegły stwierdził, że stan zdrowia osoby skazanej nie pozwala na odbycie przez nią kary więzienia. Wiesław Cz. nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Sąd aresztował go w ubiegły czwartek, ale śledczy dopiero dziś ujawnili tę informację. Do aresztu trafiła także kobieta, której były biegły wystawił zaświadczenie, mające ją uchronić przed więzieniem. Podejrzana się przyznała. Według prokuratury były lekarz sądowy i biegły chirurg z listy Sądu Okręgowego w Warszawie jest pośrednio zamieszany w sprawę wyłudzeń nieruchomości. Śledztwo w tej sprawie trwa od kwietnia 2017 roku. Cz., będąc lekarzem sądowym, wydał w lutym 2016 roku opinię, że jeden z podejrzanych o wyłudzanie nieruchomości jest chory i nie może przebywać w zakładzie karnym. Za poświadczenie nieprawdy lekarz miał przyjąć 10 tys. zł łapówki. Wiesław Cz. do grudnia ubiegłego roku figurował na liście biegłych Sądu Okręgowego w Warszawie, później odmówiono mu ponownego wpisu na listę, bo nie uzyskał rekomendacji Okręgowej Izby Lekarskiej. W styczniu b.r. sąd rozwiązał z nim także umowę na wykonywanie czynności lekarza sądowego z powodu wątpliwości co do wiarygodności wydawanych przez niego zaświadczeń.


  Ps...Oto polski wymiar niesprawiedliwości w pigułce. Godny biegły sądowy dla godnych sędziów! A co z lekarzami wystawiającymi zwolnienia chorobowe dla tysięcy strajkujących pielęgniarek?!
 • @35stan 22:42:35
  Kalasanty Nepomucen Tabaka 16.07.2018 16:53
  Na uczelniach (i to państwowych) jest jeszcze gorzej. Na podstawie własnego doświadczenia, związanego z wieloletnią pracą w dwóch takich "przybytkach wiedzy", mogę to kompetentnie stwierdzić. Dlaczego? Bo to tam właśnie, na uczelniach, się nie tylko broni komunistyczno-esbeckich swojaków i promuje ich progeniturę. Tam się wykańcza uczonych o poglądzie prawicowym i światopoglądzie chrześcijańskim, stamtąd się wyrzuca na bruk polskich patriotów o dorobku uznawanym za wybitny i przywoływanym jako wizytówka polskiej nauki. Tam się za pieniądze polskiego podatnika, wbrew oficjalnym zapowiedziom, organizuje spędy mniejszości niemieckiej i wygłasza wiernopoddańcze tyrady na cześć gości, "bo to przecież Niemcy wygrali wojnę". Tam się tworzy szpitale uniwersyteckie z peerelowskim milicjantem jako dyrektorem. i to mimo tego, że uczelnia, mimo dramatycznych protestów związków zawodowych, nie płaciła ZUS-u i należnych podwyżek swym pracownikom. A rektor, który się na to wszystko godzi, otrzymuje za rządów dobrej zmiany 50% podwyżkę.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031