Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
193 posty 2623 komentarze

Tylko prawda jest ciekawa

35stan - mgr inż.inżynier urządzeń sanitarnych, projektant. Obserwuję, analizuję i wyciągam wnioski. Jeśli piszę, to o konkretach i faktach,lanie wody czy bicie piany mnie nie interesuje, choć zjawiska te nie są mi obce.

„Macierewicz i jego tajemnice” na tle geopolityki

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Farmazony Piątka o GRU-owskich związkach A.Macierewicza, przeznaczone są dla bezmózgich matołów z totalnej opozycji, niezdolnych do samodzielnej oceny rzeczywistości.

 

 

 
 
 
 
Wywiad Doroty Wysockiej-Schnepf z Tomaszem Piątkiem, dziennikarzem Gazety Wyborczej i autorem książki pt. „Macierewicz i jego tajemnice” , opublikowany 2.01.2019 roku, skłania do poddania go i książki, która jest jego kanwą, analizie na tle epoki, której opisywane historie dotyczą.
W latach 60-tych i 70-tych A.Macierewicz był zaangażowany w działania kształtującej się tzw. opozycji demokratycznej.
Podczas studiów w Instytucie Historycznym UW, brał udział w strajkach studenckich w 1968 roku a od 1976 roku zaangażowany był w działalność KOR.
W 1978 roku był współautorem memorandum na temat sytuacji w Europie Środkowo Wschodniej i Południowej, które zostało złożone na ręce ówczesnego prezydenta USA J.Cartera.
16 października 1978 roku, Karol Wojtyła został wybrany na papieża.
Co mogły oznaczać te wydarzenia związane z memorandum i wyborem K.Wojtyły?
Nie ulega wątpliwości, że były one elementem konfrontacji USA/Zachodu w ramach zimnej wojny, które miały doprowadzić ją do zwycięskiego końca dla USA/Zachodu.
Opozycja demokratyczna w PRL-u była jednym z narzędzi, które miały destabilizować najważniejszy po ZSRR kraj bloku komunistycznego a wybór kardynała K.Wojtyły na papieża, miał być znakiem dla Polaków, by podjęli działania destabilizujące system władz komunistycznej Polski.
I rzeczywiście takie działania zostały podjęte, gdy powstały Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, których Komitet Założycielski został powołany 29 kwietnia 1978 w Gdańsku przez Andrzeja Gwiazdę, Krzysztofa Wyszkowskiego i Antoniego Sokołowskiego a potem strajki w Stoczni Gdańskiej i powołanie NSZZ „Solidarność” w 1980 roku.
Wcześniej USA podjęły działania, by uwikłać ZSRR w wyniszczającą wojnę w Afganistanie, która jak się okazało, była przysłowiowym „gwoździem do trumny” ZSRR i całego bloku komunistycznego.
Ostateczne wycofanie się ostatnich żołnierzy radzieckich z Afganistanu nastąpiło 15 lutego 1989 roku i w tym roku doszło do OS w Polsce i końca PRL-u.
USA już na pół roku przed inwazją sowiecką na Afganistan, rozpoczęły realizację programu pomocy dla zbrojnej afgańskiej opozycji. Jego głównym inicjatorem był doradca ds. bezpieczeństwa narodowego w administracji J. Cartera Zbigniew Brzeziński. Jeszcze na początku 1979 roku zwrócił się on do CIA z prośbą o wypracowanie całościowego programu wsparcia dla mudżahedinów.
Przedłożone przez admirała Turnera ówczesnego szefa CIA propozycje stały się przedmiotem analiz Specjalnego Komitetu Koordynacyjnego. 3 lipca 1979 roku zaaprobował go prezydent.
Pomoc miała dotyczyć początkowo zaopatrzenia, ale szybko ukierunkowano ją na wsparcie o charakterze militarnym. Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza wykorzystując kanały kontaktowe DEA (amerykańska agencja antynarkotykowa), nawiązała relacje z przywódcami afgańskiego ruchu oporu. We wrześniu placówka CIA w Dehli informowała centralę w Langley o rozpoczęciu rekrutacji wśród uchodźców do tworzących się oddziałów mudżahedinów.
Naturalnie wsparcie dla nich było możliwe tylko dzięki współpracy z rządem w Islamabadzie oraz ISI, czyli pakistańskimi służbami specjalnymi. Obok Pakistanu chęć współdziałania wyraziła także Arabia Saudyjska, komunistyczne Chiny i Egipt. 17 grudnia 1979 roku komitet koordynacyjny zatwierdził pomoc logistyczną, propagandową oraz militarną dla afgańskiej opozycji. Można powiedzieć, że Amerykanie zrobili wszystko, co możliwe by zwabić sowietów w afgańską pułapkę, choć zapewne liczyli tylko na zwiększenie stopnia zaangażowania Moskwy w pogłębiającym się konflikcie.
Dla ZSRR sytuacja w Afganistanie stała się na tyle groźna, że instrukcje wkroczenia wojsk armii radzieckiej do Afganistanu zostały wydane już 12 grudnia 1979 roku. Interwencja radziecka w Afganistanie w rzeczywistości zaczęła się w nocy między 24 a 25 grudnia 1979 roku, kiedy to radzieckie wojska powietrznodesantowe opanowały strategiczne lotniska w Kabulu i Bagramie.
W 1982 roku sytuacja militarna ZSRR w Afganistanie uległa drastycznemu pogorszeniu.
Rozpoczął się najcięższy okres walk, praktycznie wojny totalnej. Mimo zastosowanego arsenału środków wojennych armia radziecka około roku 1986 zaczęła stopniowo tracić kontrolę nad Afganistanem. Przyczyniło się do tego także wsparcie afgańskiego ruchu oporu przez CIA, zgodnie z wcześniejszą decyzją amerykańskiego Kongresu, które dostarczało mudżahedinom duże ilości sprzętu wojskowego – w tym niezwykle skuteczne w walce z radzieckimi helikopterami, naprowadzane na podczerwień rakiety Stinger (operacja Cyclone).
A co w 1982 roku działo się na scenie politycznej ZSRR?
10 listopada 1982 umiera w Moskwie L.Breżniew i zaczyna się walka sowieckich buldogów o schedę po nim, z konfrontacją działań zimnowojennych na linii Wschód –Zachód.
 
Już kilka miesięcy przed śmiercią Breżniewa(czyżby przeczuwał bliski zgon Breżniewa?) , w maju 1982 Andropow włączył się do gry rezygnując z funkcji szefa KGB i obejmując po śmierci Susłowa funkcję sekretarza KC KPZR.
12 listopada 1982 roku został wybrany Sekretarzem Generalnym KC KPZR, przez co stał się pierwszym i jedynym szefem organów bezpieczeństwa, który stanął na czele KPZR.
16 czerwca 1983 został też tytularnym szefem państwa – Przewodniczącym Prezydium Rady Najwyższej ZSRR (był deputowanym do Rady Najwyższej ZSRR 3 kadencji i od 6 do 10 kadencji).
W polityce zagranicznej próbował poprawić stosunki na linii ZSRR-USA.
Widocznie jednak w kierownictwie ZSRR uznano to jeszcze za zbyt wczesne pociągnięcia, bo już po trzech miesiącach sprawowania władzy musiał być poddawany stałym dializom w związku z niewydolnością nerek a 9 lutego 1984 umiera w Moskwie(sprawował funkcję niecałe 15 miesięcy).
Już wtedy jego następcą wydawał się Michaił Gorbaczow, jednakże konserwatywne skrzydło, przestraszone wizją kontynuowania reform rozpoczętych przez Andropowa, zjednoczyło siły i wysunęło jednomyślnie przyjętą kandydaturę Konstantina Czernienko, przeciwnika Andropowa, który już był brany pod uwagę wcześniej jako następca Breżniewa.
Niestety, też i on długo nie nacieszył się władzą, bo umiera 10 marca 1985 a już 11 marca 1985 roku wybrano Gorbaczowa na sekretarza generalnego KC KPZR przez nadzwyczajne plenum KC. Wybór nowego sekretarza odbył się 4 godziny po ogłoszeniu śmierci Czernienki.
Kalejdoskop zmian przyspieszał od 1982 roku i wreszcie do władzy doszedł ten, który miał dojść i doprowadzić do końca żywot ZSRR.
Wracając do sprawy A.Macierewicza, to dla niego ten 1982 rok też był rokiem zwrotnym w życiorysie, gdyż to w tym roku „udało mu się” uciec z internowania.
Jak wersję ucieczki zapamiętał sam Macierewicz?
Jego wspomnienia pojawiły się w artykule opublikowanym na portalu niezalezna.pl:
„Skierowany 9 listopada do szpitala w Sanoku, według dokumentów Służby Bezpieczeństwa zbiegł dziewięć dni później po kolejnej wizycie u stomatologa przyjmującego w sąsiednim budynku. Sam opowiadał, że wyszedł, kiedy pilnujący go strażnik na chwilę się oddalił. Wyjechał w karawanie. Przez następne lata do 1984 pozostał w ukryciu, posługując się fałszywymi dokumentami, mieszkał głównie u robotników i pracowników służby zdrowia (decyzję o internowaniu formalnie uchylono 23 XII 1982 r.).”
W tym czasie kierował pracami grupy „Głos”, wydającej w podziemiu miesięcznik („Głos”) i tygodnik („Wiadomości”). Jego ówczesne poglądy wyrażał artykuł „Odbudowa państwa” (sygnowany przez zespół „Głosu”), który postulował trójporozumienie: „Solidarności” i Kościoła z Ludowym Wojskiem Polskim.
Wersja historii ucieczki A.Macierewicza opisana przez Piątka jest poszlaką wskazującą na
odwrotną od przyjętej przez Piątka wersję powiązań A.Macierewicza.
Jak wskazałem wcześniej, śmierć Breżniewa 10 listopada 1982 roku i „ucieczka” A. Macierewicza z internowania 18 listopada 1982 roku, mają ze sobą nieprzypadkową koincydencję, gdyż wtedy to stało się jasne, że koniec ZSRR jest coraz bliższy a walka buldogów w Moskwie to potwierdzała.
Dlatego też i służby PRL- u postanowiły przygotowywać się, by po prawdopodobnym upadku bloku komunistycznego, móc „upaść na cztery łapy” czyli nawiązać współpracę z ludźmi opozycji związanej z przyszłym zwycięzcą.
To co pisze Piątek o treści notatki szefa wywiadu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, komunistycznego wywiadowcy generała Sarewicza z września 1984 roku, który mówi, żeby Macierewicza zostawić w spokoju i podpisuje się pod notatką, w której czytamy, że nie ma żadnych podstaw, żeby ścigać czy represjonować Macierewicza, jest potwierdzeniem wyżej przedstawionej tezy o przygotowywaniu się komunistycznych służb do prawdopodobnego przebiegu dalszych losów bloku komunistycznego.
Dalszy bieg wydarzeń potwierdza te przypuszczenia.
Słynna wizyta W. Jaruzelskiego w USA 25.09.1985 roku i spotkanie z Rockefellerem została uwieńczona paktem Jaruzelski-Rockefeller dotyczącym procesu „obalania komuny”, który to proces pod względem technicznym organizował grandziarz finansowy Soros i służby wojskowe Kiszczaka – Jaruzelskiego i amerykańska CIA z zaprzyjaźnionym izraelskim Mosadem oraz niemieckim BND.
Na jesieni 1989 r. władze Stanów Zjednoczonych postanowiły przejąć kontrolę nad służbami wywiadowczymi państw bloku wschodniego. Wytypowano służby wywiadowcze trzech krajów satelickich: Węgier, Polski i Czechosłowacji. Z Czechami rozmów nie prowadzono, ponieważ szybko rozwiązali komunistyczne służby specjalne i zastosowali opcję zerową. Z Polakami przedstawiciele Stanów Zjednoczonych podjęli rozmowy wiosną 1990 r.; z ramienia Departamentu I MSW miał je prowadzić m.in. Gromosław Czempiński, wówczas naczelnik Kontrwywiadu Zagranicznego (późniejszy szef UOP), Aleksander Makowski, naczelnik Wydziału XI (w przyszłości prezes Zarządu spółki Konsalnet SA) oraz Henryk Jasik (nominowany po rozwiązaniu SB na stanowisko dyrektora Zarządu Wywiadu UOP). Pierwsza tura rozmów odbywała się w jednym z hoteli w Lizbonie w Portugalii, druga już na terenie Polski w willi wywiadu w Magdalence pod Warszawą.
 
Gorliwość w zawieraniu nowych sojuszy była podyktowana zwykłym strachem przed utratą pracy i profitów. Wywodzący się z PRL funkcjonariusze wywiadu dowiedzieli się, że zostaną zwolnieni, a ich miejsca zajmą nowi młodzi ludzie kończący właśnie szkołę wywiadu w Kiejkutach. Nowym sojusznikom wnieśli w „posagu” dotychczasowe, nabyte w relacjach z moskiewskimi partnerami, doświadczenie.
Tak o tym mówił M.Zalewski, na początku prezydentury Wałęsy polityk Porozumienia Centrum i sekretarz Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w rozmowie z filmowcem Jerzym Zalewskim, co ten utrwalił w swojej książce pt. "Dwa kolory" :
„Czego dowiedziałem się w Ameryce - tak ma być. Drugą lekcję otrzymałem, kiedy byłem w BBN i kiedy rozmawiałem z szefem CIA, który też mi powiedział, że tak ma być: „Zostawcie tych agentów, zostawcie tych szpiegów, wszyscy jak mieli być odwróceni, to zostali odwróceni, pracują na rzecz nowego układu. Zostawcie to w świętym spokoju. Wszystkie wasze pomysły są pomysłami idealistów, którzy nie rozumieją układu. Tak ma być”."
Tak ma być i tak jest dalej a kolejne ekipy sprawujące zewnętrzne znamiona władzy w III RP są dostosowywane do zmieniających się interesów hegemona USA/Izrael, co ostatnio miało miejsce w 2015 roku, po klęsce polityki resetu USA-Rosja. 
Jak długo interes hegemona będzie sprzyjał PIS-owi, zależeć będzie od losu administracji D.Trumpa, wściekle atakowanego przez „deep state”, którego reprezentantami były poprzednie administracje USA(Bush senior, który uzgodnił z Gorbaczowem, ze pierwszym prezydentem IIIRP będzie W.Jaruzelski, Clinton, Bush junior, który rozpoczął serię wojen na BW i Obama z H.Clinton, którzy zamienił Płn.Afrykę i BW w piekło śmierci i potwornych zniszczeń materialnych).
Farmazony Piątka o KGB-wskich związkach A.Macierewicza, przeznaczone są dla bezmózgich matołów z totalnej opozycji, niezdolnych do samodzielnej oceny rzeczywistości.
Rola A. Macierewicza w sprawie wyjaśniania wydarzeń z 10.04.2010 roku jako „drugie ostrze nożyc Golicyna”, jest pochodną jego związków z CIA a nie z KGB, choć i jedni i drudzy jako wspólnicy tej zbrodni, mają interes w trzymaniu wiedzy o tym wydarzeniu w tajemnicy(zasada omerty), bo choć administracje USA się zmieniają a co za tym idzie i polityka globalna przez nie prowadzona, to interes USA jako mocarstwa zawsze musi być priorytetem i musza być zachowane w tajemnicy fakty, które ujawnione zaszkodziłyby jego interesom, co ma potwierdzenie w przypadku zbrodni z 10.04.2010 roku, w którą uwikłana jest poprzednia administracja USA, Izrael, UK, Niemcy, Francja, w ramach ówczesnej polityki resetu z Rosją.
A.Macierewicz zrozumiał to w kilka miesięcy po 10.04.2010 roku, co zaowocowało zmianą w jego zachowaniu się w odniesieniu do tych wydarzeń i ma konsekwencje w pracach ZP o obecnej podkomisji MON.
 
 
 
 
 
 
 

KOMENTARZE

 • Autorze
  Trump: ZSRR słusznie wysłał wojska do Afganistanu. Prezydent USA Donald Trump podczas posiedzenia swego gabinetu w Białym Domu starał się wyjaśnić wprowadzenie radzieckich wojsk do Afganistanu. Przemówienie prezydenta transmitowała amerykańska telewizja FoxNews. Powodem, dlaczego Rosja znalazła się w Afganistanie, byli terroryści, którzy zamierzali wyjechać do Rosji. (Sowieci) mieli rację, że tam weszli powiedział Trump. Wcześniej Rosja była Związkiem Radzieckim. Afganistan zrobił z niego Rosję, bo (ZSRR) zbankrutował w wyniku działań bojowych w Afganistanie kontynuował amerykański prezydent. Jak podkreślił, Stany Zjednoczone wydają „miliardy dolarów” na Afganistan i zakwestionował potrzebę amerykańskiej obecności wojskowej w tym kraju, który „położony jest 6 tys. mil (9656 km)” od Ameryki.

  https://twitter.com/twitter/statuses/1080549357232025601


  Ps...Wyjątkowo Trump nie bredzi. To co mówi Trump na temat ZSRR o oczywiście uproszczenie. Ale bez wątpienia Afganistan to taki "bank" do którego można włożyć każdą ilość pieniędzy i nigdy już ich nie zobaczyć. To taka wieczna lokata z oprocentowaniem w postaci trupów. ZSSR wszedł na prośbę legalnego wtedy rządu, i gdyby Amerykanie nie uzbrajali islamistów nie było by tych ofiar. Wojska ZSRR weszły do Afganistanu na prośbę laickiego rządu, walczącego z różnego rodzaju islamistami. Oczywiście był to rząd proradziecki, i inna była sytuacja geopolityczna (zimna wojna), ale wtedy w Kabulu był rząd laicki. Sytuacja była jaka była, USA i kraje zachodnie wspierało i finansowało i uzbrajało te grupy islamistów (m innymi Bin ladena), bo walczyli z ZSRR. Jak to się skończyło wszyscy wiemy. ZSRR w końcu wyszedł z Afganistanu, a islamiści przestali słuchać USA, efekt końcowy Taliban. W czasach tzw komuny oczywiście będąc pod presją radia Wolna Europa, oczywiście myślałem jak większość, że to ZSRR najechał wolny kraj a islamiści są dobrzy. Z czasem krąg dostępnej wiedzy się powiększał, i pokazywał obłudę zachodu. W tym przypadku Trump ma rację. USA wspierało Mudżahedinów, którzy później zostali najechani przez wpieranych przez Pakistan i uzbrojonych w radziecką broń Talibów(choć fakt część tych ludzi wspierała Mudżahedinów zanim przystąpili do Talibanu). Polecam wszystkim zainteresowanym film dokumentalny na rosyjskich stronach o akcji specnazu ,"sztorm 333" Film jest oparty na wspomnieniach bezpośrednich uczestników wydarzeń z 1979 r . Jeszcze jedno zdanie odnośnie rzekomego upadku ZSRR w wyniku wojny w Afganistanie , ZSRR na wojnę w Afganistanie nie wydawał nigdy więcej niż ok 2% PKB i dla tego nie to było przyczyną upadku.
 • Autorze
  Stało się. W Kongresie wysunięto rezolucję w sprawie impeachmentu Trumpa. W piątek, pierwszego dnia prac nowego 116. Kongresu członek Izby Reprezentantów z ramienia Partii Demokratycznej Brad Sherman wysunął rezolucję o usunięciu prezydenta USA Donalda Trumpa z urzędu. O tym polityk poinformował na swoim profilu na Twitterze. Jego zdaniem taki krok wyjdzie państwu na korzyść.
  https://pbs.twimg.com/media/DwBLREkWsAA71Jf.jpg

  W dokumencie autor wskazuje na rozliczne naruszenia ze strony gospodarza Białego Domu. Sherman uważa, że Trump powinien ponieść odpowiedzialność za utrudnianie prac wymiarowi sprawiedliwości, w tym także w sprawie zwolnieniem dyrektora FBI Jamesa Comeya. Zdaniem ekspertów oponenci Trumpa starają się podtrzymać określony „procent nienawiści" negatywne tło informacyjne wokół osoby prezydenta USA. Analitycy podkreślili, że ta rezolucja nie doprowadzi do podjęcia realnych kroków, gdyż podstaw do usunięcia Trumpa z urzędu Demokraci nie są w stanie przedstawić. Tymczasem członek Partii Demokratycznej i przedstawiciel Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi uważa, że Sherman niepotrzebnie przyśpiesza bieg wydarzeń. Jej zdaniem decyzja w sprawie złożenia wniosku o impeachment prezydenta powinna opierać się na faktach. W związku z tym polityk wskazała na konieczność zakończenia śledztwa w sprawie rzekomej „rosyjskiej ingerencji" w wybory prezydenckie w 2016 roku prowadzonego przez biuro specjalnego prokuratura Roberta Muellera. Znaczna część Demokratów stawia sobie za główny cel znalezienie powodu do postawienia prezydenta Donalda Trumpa w stan oskarżenia zauważa politolog Aleksander Asafow. „Sherman przyśpiesza bieg wydarzeń, dlatego że teraz brakuje oczywistych i uzasadnionych podstaw do impeachmentu Trumpa. Ostatnią nadzieję, poza kilkudziesięcioma rozlicznymi spekulacyjnymi powodami, daje Demokratom śledztwo Muellera i jego rezultaty, które powinny związać tak czy inaczej Trumpa lub jego pracowników z Rosją" podkreślił Asafow. Ekspert zauważył także, że na Trumpa pracuje już od ponad półtora roku oddzielna kancelaria prawników, którzy zajmują się analizą wariantów, jeśli chodzi o wszczęcie wobec niego procedury impeachmentu, a także rozpracowywaniem strategii, jak temu przeciwdziałać. Donaldowi Trumpowi po zakończeniu kadencji może grozić więzienie twierdzi demokrata Adam Shiff. „Trump doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co mu grozi, i rozumie, że wszelki powód, który choć trochę zdaje się nadawać do wszczęcia procedury impeachmentu, zostanie wykorzystany. Dlatego pracuje na niego duża kancelaria prawników. Oświadczenie padło zbyt wcześnie, ale pozwala podtrzymywać na należytym posiedzeniu poziom nienawiści wobec Trumpa" podkreślił politolog. Kongresmen Sherman już wcześniej nawoływał do ogłoszenia impeachmentu wobec 45. prezydenta USA. Już w lipcu 2017 roku, kiedy większość w Izbie Reprezentantów należała do Partii Republikańskiej, Sherman razem z innym kongresmenem z Partii Demokratycznej Alem Greenem wniósł do rozpatrzenia odnośny dokument. Wówczas inicjatywa nie otrzymała potrzebnej liczby głosów w izbie niższej Kongresu USA, zyskując około 60 głosów Demokratów.
 • @kula Lis 68 14:22:20
  Przytacza Pan to, co Demokraci(a tak naprawdę narzędzia "deep state" realizujące NWO i stojące za tymi administracjami poprzedzającymi Trumpa ) zarzucają Trumpowi(związki z Rosją) a przecież to Obama właził do d....Putinowi w czasie resetu z Rosją, bo interes Izraela tego wymagał(Iran i jego program nuklearny, któremu miał zapobiec sojusz z Rosją).
  Klęska tej polityki była powodem wyboru Trumpa i zmiany teju polityki(też uzgodnionej i w interesie Izraela).
 • Jeśli
  Idzie o upadek ZSSR to Arabia Saudyjska bardzo obniżyła ceny ropy, co bardzo wpłynęło na gospodarkę Sowietów.
 • Dlaczego
  Macierewicz nie pójdzie z tym do sądu?
  Boi się czegoś?
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 15:02:52
  "Macierewicz nie pójdzie z tym do sądu?
  Boi się czegoś?"

  Jakoś Tusk i Komorowski nie idą do "niezawisłych sądów" IIIRP(tak bronionych przez 'totalsów") w związku z książkami Sumlińskiego a Pan ma oczekiwania w stosunku do A.Macierewicza?
  Proszę uchylić rąbka tajemnicy, na czym Pan opiera to zaufanie dla "nadzwyczajnej kasty"?
 • @kula Lis 68 14:22:20
  Komitet Żydów Amerykańskich zaniepokojony nominacją Andruszkiewicza na wiceministra cyfryzacji.

  https://pbs.twimg.com/media/DwEVfYtWwAAG1RO.jpg

  Niedobrze
 • @kula Lis 68 14:22:20
  Gen. Dukaczewski: poglądy Andruszkiewicza mogą budzić niepokój

  https://t.co/e0ajthPY2r
 • @35stan 15:13:37
  Za Komorowskim unosi się już za duży smród. I trupy też, także ,,hrabia,, woli nie kusić złego.
  Tusk szykuje się do powrotu na prezydencki stolec, więc po co mu ,,taki,, rozgłos?
 • @35stan 15:13:37
  Ostatnio czytałem, że wytoczył mu sprawę w sądzie za te paszkwile.
 • @kula Lis 68 14:21:18
  "Sprzeciwiamy się zatrudnianiu rosyjskiego agenta na stanowisku wiceministra cyfryzacji"

  https://pbs.twimg.com/media/Dv_VjwwWoAI2VZn.jpg
 • @kula Lis 68 14:22:20
  Ten Brad Sherman jest jak najbardziej właściwym Demokratą do zgłaszania takich rezolucji , bo też ma "właściwe" korzenie.
  Jego rodzice to rosyjscy Żydzi.
  Brad Sherman jako członek Partii Demokratycznej, zwolennik administracji Obamy i H.clinton, sekretarza stanu w jego pierwszym rządzie, który to rząd właził Putinowi do d... i robił z Rosją interesy, zarzuca Trumpowi związki z Rosją, co jest do przyjęcia tylko przez zlasowane mózgi nawozu historii, jakim jest liberalne lewactwo na żołdzie żydobolszewickich mafii banksterskich.
 • @Husky 15:25:35
  Wydali takie oświadczenie?
 • @Husky 15:21:42
  "Gen. Dukaczewski: poglądy Andruszkiewicza mogą budzić niepokój"

  Tak jak pisałem w tekście, tuzy WSI takie jak Dukaczewski, zostały zwerbowane przez ówczesne CIA, Mosad, BND i dlatego realizuja to co im "oficerowie prowadzący" każą.
  A że po klęsce resetu nastąpił podział wewnątrz służb amerykańskich, to można z pewnością stwierdzić, której części tych służb podlegają oni i ci z fotografii także.
  Której części wierny jest A.Macierewicz, to też z jego zachowania wynika.
 • @zbig71 15:29:00
  Nie tylko oni
  8-))))

  Były szef WSI zaniepokojony nominacją Andruszkiewicza

  Były szef WSI, członek PZPR i uczestnik kursów GRU w Moskwie Marek Dukaczewski skrytykował wybór Adama Andruszkiewicza na wiceministra cyfryzacji. Stwierdził, że nie czuje się on bezpiecznie, bo poglądy posła budzą duże wątpliwości. Dukaczewski udzielił wywiadu portalowi onet.pl, gdzie skrytykował wybór Adama Andruszkiewicza na wiceministra cyfryzacji.

  Stwierdził on, że nie czuje się bezpiecznie. – Akurat w Ministerstwie Cyfryzacji powinni pracować ludzie o udokumentowanych kompetencjach, o jakimś doświadczeniu zawodowym i życiowym. Ludzie, których poglądy nie budzą moich wątpliwości jako obywatela Dukaczewskiego – powiedział.

  Dodał, że poglądy posła Andruszkiewicza wzbudziły jego niepokój.


  https://s.tvp.pl/images2/a/f/1/uid_af155c8173ddb496e50aa2f510acf3c11546609445330_width_907_play_0_pos_0_gs_0_height_515.jpg
 • @35stan 15:28:15
  Taka mała analogia
  Wśród kongresmenów z partii Republikańskiej biali to 93%
  wśród Demokratów 36%
  ale tam....
  pzdr.
 • @Husky 15:37:52
  WSI się niepokoi....to dobrze:)
  Ale raport¡!!!!!¡!!¡¡!!
 • @Husky 15:40:33
  Ilu Żydów jest u jednych i drugich?
 • @zbig71 15:42:58
  W razie "w" mam kopie
 • @zbig71 15:45:15
  Rosyjskich ?
  Nie da sie tego zliczyc
 • @Husky 15:46:40
  Wszystkich, ruskich też
 • Gdyby nie szumne motto autora
  które przypominam :brzmi "tylko prawda jest ciekawa",tekst byłby nawet strawny.Ale nie jest gdyż stoi w sprzeczności z owym mottem.
  Któż może pozwolić sobie na takie naiwności:

  // Farmazony Piątka o KGB-wskich związkach A.Macierewicza, przeznaczone są dla bezmózgich matołów z totalnej opozycji, niezdolnych do samodzielnej oceny rzeczywistości.//

  chyba tylko ten czyje relacje z rzeczywistością pozostawiają wiele do życzenia.
  Już mniejsza o tego jakiegoś Piątka, ale ja się pytam dlaczego "bezmózgich" i "niezdolnych do samodzielnego myślenia" ? może jest wręcz odwrotnie.Może gdyby autor raczył skonfrontować stan swojej wiedzy z faktami nie byłby skłonny do tak stanowczych stwierdzeń jak to powyżej.Bo jaka jest jego (stwierdzenia),główna wada ? założenie że KGB było strukturą ideologicznie zwartą której działania nie wychodziły poza ramy określone statutem.
  A co jeśli tak nie było? a co jeśli istnieją dziś już powszechnie znane fakty świadczące o tym że jednak w jakimś momencie Fleckenstein pokonał Andropowa co uruchomiło całą sekwencję wydarzeń z których każde jest elementem historii,elementem na tyle "głośnym" że nawet nie biorę pod uwagę tego że można ich nie znać.W ich kontekście "agenturalność Macierewicza" jest logiczna i bardziej niż prawdopodobna.
 • @ikulalibal 16:30:29
  Macierewicz jest bardzo antyrosyjski. Bardzo bardzo. To może być kamuflaż dla jego agenturalności
 • @35stan 15:13:37
  To, że istnieje ta "kasta" to zasługa m. in Macierewicza.
  A czemu Tusk nie idzie do sądu to mogę się tylko domyślać. Pewnie jak w przypadku Macierewicza jest tam za dużo prawdy.
 • @ikulalibal 16:30:29
  A kto twoim zdaniem rozdawał karty podczas tzw. transformacji ustrojowej: GRU czy CIA i potem po rozpadzie ZSRR?
  Kto rabował majątek Polski: Rosja czy żydobolszewickie koncerny USA i Zachodu
  Z kim owi funkcjonariusze służb postPRL-owskich chodzili na wojenki z rosyjskimi czy USraelskimi towarzyszami?
  Czy w takim razie A.Macierewicz byłby dopuszczany do pełnienia takich funkcji jakie pełnił w państwie NATO, gdyby był szpionem rosyjskim?
  Wytłumacz to sensownie Panie analityku.
 • @zbig71 17:00:53
  Dobre. Na tej zasadzie nikt nie powinien mnie podejrzewac o sympatię dla Rosji bo tak zachowuje się agent CIA :)
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 17:11:05
  "To, że istnieje ta "kasta" to zasługa m. in Macierewicza."
  Proszę uzasadnić na czym ta jego zasługa polegała.
 • @zbig71 17:00:53
  Dlaczego "kamuflaż"? Jak każdy gudłaj jest antyrosyjski i nie musi niczego udawać. Na "scenie" na której przyszło mu grać rolę polskiego patrioty to dość dobrze się sprzedaje.Ostatecznie trzeba dostarczyć lokalnym Papuasom takich paciorków w jakich najbardziej gustują.
  Natomiast oceniać rzeczonego osobnika z perspektywy tutejszych tuziemców jest obwarowane ryzykiem błędnych wniosków.Jeśli jako tako zna się klimaty tamtych wydarzeń jasne jest że taki KOR jest przedłużeniem Jackson–Vanik amendment nie zaś sprawy radomskiej.
 • @Husky 15:37:52 mośki także zaniepokojeni, i to bardzo..Aj waj, aj waj to nie może być..
  https://media.wplm.pl/thumbs/ODI1L3VfMS9jY19mNjdhNy9wLzIwMTkvMDEvMDQvODI1LzQ2My9jODg2OWI2YTgxNmU0OTZkYmIxYjJhYTJhOWUwYjhkZS5wbmc=.png

  Komitet Żydów Amerykańskich "zaniepokojony" nominacją Adama Andruszkiewicza: Antysemityzm w życiu politycznym to problem. Nominacja posła Adama Andruszkiewicza na wiceministra cyfryzacji wywołała ostrą dyskusję. Totalna opozycja w swoich komentarzach dopuściła się nawet oskarżeń Andruszkiewicza o bycie rosyjskim agentem. Swoją opinię na ten temat wyraził też Komitet Żydów Amerykańskich (AJC), który stwierdził, że jest „zaniepokojony”. Z zaniepokojeniem przyjęliśmy decyzję o powołaniu Pana Posła Adama Andruszkiewicza na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji napisał AJC. Komitet w swoim oświadczeniu zwrócił uwagę na stanowiska, które w przeszłości pełnił Andruszkiewicz w Młodzieży Wszechpolskiej, odnosząc się jednocześnie do „Deklaracji ideowej z 1931 roku”, w której napisano m.in., że ”Żydzi są grupą rasowo obcą”. Polityczne dziedzictwo ruchu, który otwarcie głosił idee rasistowskie i propagował dyskryminację na tle etnicznym na uniwersytetach - jak to czyniła Młodzież Wszechpolska w latach trzydziestych - rodzi poważne pytania dotyczące jego dzisiejszej obecności w sferze publicznej stwierdził Komitet. Organizacja zwróciła również uwagę na to, że decyzja ta jest tym bardziej zaskakująca, kiedy patrzy się na nią przez pryzmat „ostatnich sondaży, które pokazują, że antysemityzm w cyberprzestrzeni jest dla Europy rosnącym zagrożeniem”. Dodano, że „77 proc. ankietowanych w Polsce uważa antysemityzm w życiu politycznym za problem i pod tym względem Polskę wyprzedza tylko Wielka Brytania”.


  Ps...W Polsce Andruszkiewicz musi udowodnić, że nie jest wielbłądem. W USA sąd musi udowodnić Andruszkiewiczowi, że jest wielbłądem. Który sąd wolisz? A żydkowi Morawieckiemu nic innego nie pozostaje jak tradycyjnie na kolanach przeprosić żydów za brak wcześniejszego uzgodnienia na tę nominację. Z zaniepokojeniem przyjmuję kolejną ingerencję w wewnętrzne sprawy polski zewnętrznych organizacji niezależnie ich pochodzenia. Żyd Rodan-Benzaquen wybrał Polskę, bo jest "centralnym miejscem dla judaizmu na świecie, ale także dla żydów amerykańskich, którzy mogą powrócić w Polsce do korzeni judaizmu", a PAD się z tego bardzo ucieszył goszcząc w Polin. Żydzi (obecne poprawne politycznie światowe lewactwo) walczyła z kułakami, ciemnogrodem a obecnie z populizmem czyli tym co myślą normalni ludzie, którzy nie ulegają indoktrynacji. A skoro Polin, nie Izrael jest "centralnym miejscem dla judaizmu na świecie", to znaczy, że "plotki" o przeniesieniu państwa żydowskiego do Polski są prawdą. Teraz armia USA przypilnuje ustawy 447 i jesteśmy Palestyńczykami! Odwołanie pana Andruszkiewicza będzie dowodem, że Polską rządzi agentura amerykańsko-żydowska. Amerykanie i żydzi szykują się do zabrania Polakom 300 mld amerykańskich dolarów (ustawa 447) i ludzi tacy jak p.Andruszkiewicz którzy nie będą w tej sprawie trzymali się cicho są dla tego przekrętu bardzo szkodliwi. Prawdopodobnie pan Andruszkiewicz będzie odwołany a Fort "Trump" będzie pilnował by przy współudziale obecnego rządu Amerykanie razem z Izraelem otrzymali od nas odszkodowanie za zbrodnie niemieckie. Mel Brooks sparodiował Pigs in Space z Muppet show jako Jews In Space. Tam też by pewnie antysemitów wykryli i majątek ofiar holokaustu! Ten antysemityzm jest im chyba niezbędny do psychohigieny!
 • @Husky 15:37:52
  Czy Polacy protestują przeciwko powołaniu jakiegokolwiek ministra w Izraelu? Ciekawe czy Polska też powinna "opiniować" kandydatów do pracy w instytucjach publicznych w Izraelu? Czaputek już trzęsie portkami? Czy rząd już wycofał nominację i przeprosił komitety żydów w całej galaktyce za nietakt, jakim był brak konsultacji z żydami w sprawie obsady polskiego rządu? Gdyby Pis mocniej przycisnął żydów, pojechał po pani ambasador Izraela - tak jak powinien to zrobić.To w sprawie Andruszkiewicza żydki by nie krzyczały. Widzę w tym robotę żony Radka Applebaum. Ciekaw jestem czy i Gowin w tym nie miał udziału. A żydek Gliński już ładuje tablet. haha! A PiSowi zostało tylko usunięcie Andruszkiewicza, przecież ich bracia żydzi się burzą! Czy Polakom w ponoć wolnej Polsce coś, cokolwiek wolno? Wychodzi na to, że teraz nic nie wolno. Nie to co za czasów PO/PSL. Wtedy można było kraść, kłamać, oszukiwać, pomiatać i pogardzać ludźmi.
 • @Husky to teraz Żydzi będą nominować na stanowiska w rządzie polskim? Horrendum.
  Poseł A. Andruszkiewicz otrzymał właśnie najlepszą od AJC rekomendację na stanowisko Sekretarza Stanu i dla mnie jest to najlepsza z możliwych rekomendacji dla Polaka w polskim rządzie! No i odezwał się ośrodek decyzyjny? Powołania w skład polskiego rządu to poważna sprawa i od razu od tego trzeba było zacząć, a nie kombinować na własną rękę. Ustawa o IPN potem "dyrektor" Auschwitz teraz to... Może oddajmy się pod zarząd Izraela i nie będzie niedomówień...
 • @ikulalibal 17:24:16
  Dowody na żydostwo Macierewicza? Podaj, jak posiadasz
 • @kula Lis 68 17:33:45
  Żydzi z USA wiedzą z kim mają doczynienia, to protestują. Po wybrykach Judy sam bym protestował
 • @zbig71 17:00:53
  Ale za to nie jest antysemitą i to jest najważniejsze. Zaświadcza o tym ,sam żyd – Justin Schulberg z Uniwersytetu Rutgers w USA, który latem br. pracował w Biurze poselskim Antoniego Macierewicza:
  ako Żyd amerykańskiego pochodzenia, jestem oburzony fałszywymi oraz dziwacznymi pogłoskami i insynuacjami oskarżającymi ministra Antoniego Macierewicza, desygnowanego na stanowisko Ministra Obrony Narodowej RP, o antysemityzm.

  Tego lata, miałem zaszczyt pracować dla ministra Macierewicza w jego biurze poselskim jako doradca. Minister Macierewicz umożliwił mi moją miesięczną wizytę w Polsce. W ramach tego doświadczenia, minister Macierewicz osobiście zabrał mnie do miejsc związanych z Holokaustem i dziedzictwem żydowskim, takich jak Muzeum Historii Żydów Polskich. Byłem pod wrażeniem wiedzy ministra Macierewicza na temat historii żydowskiej i wrażliwości na kwestie związane z judaizmem.

  Minister Macierewicz jest światowej sławy działaczem praw człowieka, który był jednym z liderów antykomunistycznego oporu w PRL. Jest byłym więźniem politycznym, minister Macierewicz był wiele razy aresztowany, w tym w czasie kryzysu politycznego w 1968 r., za walkę z reżimem propagującym kampanię antyżydowską, która zmusiła do emigracji tysiące obywateli polskich pochodzenia żydowskiego.

  W rzeczywistości, zostało to bardzo wyraźnie powiedziane, że partia, w której minister Macierewicz jest Wiceprezesem - Prawo i Sprawiedliwość, jest jednym z najsilniejszych zwolenników Izraela na arenie międzynarodowej.

  Izraelski premier Benjamin Netanjahu opisał Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, twórcę Prawa i Sprawiedliwości: "polski patriota, wielki przyjaciel Izraela, przywódca, który pracował dla dobra swojego ludu i dla rozwoju pokoju i dobrobytu w świecie." Wszelkie przeciwne sugestie są bezpodstawne.

  Mam nadzieję, że wszystkie frakcje w Polsce mocno potępią wykorzystanie judaizmu w walce politycznej. Oczekuję owocnych działań które minister Macierewicz podejmie jako Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.  Justin Schulberg

  Uniwersytet Rutgersa

  New Brunswick, NJ

  http://www.fronda.pl/a/zyd-w-obronie-macierewicza-zarzuty-o-antysemityzm-to-absurd,60283.html
 • Komitet Polaków mówi do amerykańskich żydków: poszli won !!!
  Ja też jestem zaniepokojony rolą i wpływem żydów amerykańskich na politykę Stanów Zjednoczonych! Skandal! Teraz judajczycy od Danielsa będą nam mianować ministrów!!! Nie wystarczy im premier Morawiecki, wicepremier Gliński i szabesgoj? Gowin? Agresywne wpychanie się żydów w życie publiczne innych narodów to sytuacja niepokojąca i wymagająca reakcji obronnej. Z niepokojem trzeba odnotować kolejne wtrącanie się żydowskich organizacji w wewnętrzne sprawy Polski i nie tylko żydowskich. Jakim prawem?! Tak się kończy uległość, dasz im palec to łapią za rękę. Żydowskie organizacje przemysłu holokaustu są ponad prawem USA a cóż dopiero poniżana od lat przez nie Polska! Każdy pretekst, każde kłamstwo dla nich jest dobre, aby przygotować grunt pod rasistowski projekt wydrenowania finansowo Polski na mocy haniebnej ustawy, przyjętej niedawno przez Kongres i Senat USA. Non enim possumus quae vidimus et audivimus non loqui ("albowiem nie możemy tego cośmy widzieli i słyszeli nie mówić"). No dobrze...A Eskimosi i na Jamajce Jamajczycy co o tej nominacji mówią i piszą? A co amerykańscy Meksykanie o Andruszkiewiczu? Jeszcze się nie wypowiedzieli ci ciemni oraz strzaskani na heban? Nie znamy opinii Indian, Afrodyzjakoamerykanów i Viagroamerykanów! MSŻet winien uzupełnić tą lukę!
 • @Husky 15:37:52
  A gdzie byli żydzi, kiedy WSWiA kierował były esbecki kapuś Michał Boni!? Wtedy było wszystko było dla nich koszerne i cacy?
 • @ikulalibal 16:30:29 dotyczy także i ciebie.
  GARŚĆ PYTAŃ DO OSZOŁOMÓW I ZMANIPULOWANYCH , KTÓRZY DOSTAJĄ ZAJADÓW JAK SŁYSZĄ ROSJA , PUTIN …
  30 Październik 2018

  Jeżeli Ty również boisz się “rusków”, uważasz Putina za krwiożerczą bestię, masz przekonanie, że to Rosja łamie prawo na Ukrainie, a nie zachód, przeczytaj poniższe pytania i sam sobie odpowiedz kto to wszystko robi:
  1. Czy są Rosjanami panowie Soros i Sachs, autorzy “Planu Balcerowicza”, którzy wyprowadzili z polski kilkaset miliardów dolarów?
  2. Czy to może za prośbą lub pomysłem innych Rosjan, Polska dokonała po 1980 roku tej “transformacji ustrojowej i gospodarczej”, której efekty widzimy dzisiaj?
  3. Czy to Rosjanie za marne grosze wykupywali perły polskiego przemysłu?
  4. Czy to z winy Rosjan pozbyliśmy się naszego przemysłu włókienniczego, chemicznego, tekstylnego, farmaceutycznego, budowlanego, elektronicznego, kopalnianego, hutniczego, obronnego, transportowego, włókienniczego, telekomunikacyjnego, stoczniowego i wielu innych?
  5. Czy to Rosjanie wykupili polskie zakłady pracy za kilka procent ich faktycznej wartości, aby je pozamykać, zwolnić ludzi i wywieźć sprzęt za granicę?
  6. Czy to Rosjanie wykupili polskie banki i czy to rosyjskie banki obecnie wysysają z Polaków ich ciężko zarobione pieniądze w tej neo-kolonii zwanej III RP?
  7. Czy to Rosjanie zabronili nam dofinansować stocznie?
  8. Czy to Rosjanie kazali nam zalewać szyby kopalniane, aby nigdy więcej ich już nie użytkować?
  9. Czy to Rosjanie kazali pozbyć się naszych cukrowni?
  10. Czy to Rosjanie zniszczyli nasze rolnictwo i rybołówstwo?
  11. Czy to Rosjanie kazali wprowadzać i podwyższać zbrodnicze podatki, oraz nie pozwalają na ich obniżkę?
  12. Czy to Rosjanie wydają wiążące dla Polski tysiące kretyńskich dyrektyw niszczących resztki naszej gospodarki?
  13. Czy to Rosjanie wprowadzili do naszego kraju pięćdziesiąt hipermarketów, które nie odprowadzają ani grosza do Skarbu Państwa?
  14. Czy to Rosjanie mają pretensje terytorialne w stosunku do nas i czy to oni wykupują ogromne połacie polskiej ziemi (szczególnie na Warmii i Mazurach)?
  15. Czy to Rosjanie każą nam odprowadzać rocznie sto miliardów składki członkowskiej?
  16. Czy to Rosjanie zniszczyli, a następnie przymierzają się do wykupienia polskiej kolei?
  17. Czy to Rosjanie chcą prywatyzować nasze lasy?
  18. Czy to Rosjanie wykupili nasze wodociągi i elektrownie?
  19. Czy to Rosjanie i ich koncerny niemalże za darmo mają koncesję na wydobywanie w Polsce wszystkiego, co posiada nasza ziemia?
  20. Czy to Rosjanie zniszczyli Wojsko Polskie doprowadzając je w stanu w którym na sto tysięcy ludzi przypada około dziesięciu tysięcy prawdziwych, potrafiących cokolwiek żołnierzy?
  21. Czy to Rosjanie roszczą sobie prawo do decydowania o naszej przyszłości, często wbrew naszej Konstytucji i prawom uchwalanym w naszym kraju?
  22. Czy to Rosjanie wysyłali naszych żołnierzy na głupie wojny w Iraku i Afganistanie?
  23. Czy to Rosjanie wysyłają naszych żołnierzy do Libii, Czadu czy Mali, by walczyli o ich roszczenia do obecnych tam złóż złota i ropy?
  24. Czy to na potrzeby Rosjan utworzono GROM?
  25. Czy to do Rosjan pielgrzymują wszyscy polscy politycy, by kiwać się pod murami Kremla obiecując strategiczne partnerstwo szefom rosyjskiego wywiadu?
  26. Czy to Rosjanie mają w posiadaniu patenty na GMO i zmuszają nas do wprowadzania tej trucizny?
  27. Czy to Rosjanie zmuszali nas do kupowania szczepień na świńską czy ptasią grypę?
  28. Czy to Rosjanie spryskują chemikalia nad naszymi głowami i wzruszają ramionami na fakt, że wymiera przez to światowa populacja pszczół?
  29. Czy to Rosjanie panoszą się po naszym kraju, roszcząc sobie prawa do wszystkiego co się w nim im spodoba?
  30. Czy to paszporty Rosjan upoważniają do “odzyskiwania” kamienic lub ziemi ornej?
  31. Czy to GRU kręci się po naszym kraju z żołnierzami uzbrojonymi w broń maszynową, z wycieczkami młodych Rosjan, którym pokazuje się miejsca “kaźni Rosjan” i “polskich morderców”?
  32. Czy Rosjaninem jest Jan Tomasz Gross i czy Rosjanie ukuli stwierdzenie o “mordercach Polakach w Jedwabnem” czy o “polskich obozach koncentracyjnych”?
  33. Czy to Rosjanie dają nam przykład kraju o bezkarnych służbach bezpieczeństwa, które mają prawo do zastrzelenia, torturowania, oraz inwigilowania każdego obywatela?
  34. Czy to od Rosjan wychodzi przykład ułatwiania aborcji dla rozrywkowych panienek, legalizacji i tłumaczenia zboczeń (w tym pedofilii), oraz beztroskiego życia bez zasad i reguł, co niszczy całą cywilizację łacińską?
  35. Czy to Rosjanie są największymi na świecie producentami i handlarzami narkotyków?
  36. Czy to GRU w interesie swoich wojen narkotykowych doprowadza do degeneracji i wyniszczania całych pokoleń?
  37. Czy to Rosjanie bombardują kilkadziesiąt krajów członkowskich ONZ?
  38. Czy to Rosjanie namawiają nas do legalizacji narkotyków bądź eutanazji?
  39. Czy to Rosjanie otaczają inne kraje murami i odcinają im dostęp do wody pitnej?
  40. Czy to Rosjanie wjeżdżają buldożerami w osiedla mieszkalne przedstawicieli innej religii?
  41. Czy to Rosjanie mogą bezkarnie ignorować ponad siedemdziesiąt rezolucji i kar ONZ?
  42. Czy to Rosjanie nie podpisali traktatu o nierozpowszechnianiu broni jądrowej mimo posiadania ogromnych jej ilości?
  43. Czy to Rosjanie nie posiadają własnej konstytucji, ani granic?
  44. Czy to Rosjanie prowadzą politykę eugeniczną sterylizując kobiety innego koloru skóry, zmuszając je do aborcji, czy wyganiając z ich kraju?
  45. Czy to Rosjanie nieustannie od lat prowadzą kosztujące ich podatników biliony dolarów wojny?
  46. Czy to Rosjanie wywołują non stop rewolucje w innych krajach i doprowadzają do obalania demokratycznych rządów?
  47. Czy to Rosjanie każą nam płacić sześćdziesiąt pięć miliardów odszkodowań?
  48. Czy to Rosjanie zrzucają bomby z zubożonymi uranem na tysiące niewinnych cywilów?
  49. Czy to Rosjanie organizują zamachy mające stanowić prowokacje do kolejnych ich wojen, bądź coraz to większej inwigilacji obywateli?
  50. Czy to Rosjanie doprowadzili do biedy i ludobójstw w całej Afryce np. prowokując wojnę domową w Kongo albo rewolucję w RPA, gdzie tylko wyczuli złoża czegoś wartościowego?
  51. Czy to Rosjanie wykupili Polskie wodociągi ?
  52. Czy to Rosjanie wprowadzili wymuszane ustawy 1066 447 1226 ?
  53. Czy to Rosjanie wymuszają od narodu Polskiego 65-300 miliardów odszkodowań za zniszczenia Polskiego majątku przez Niemcy ?
 • @zbig71 17:47:43
  Są tacy co rozpoznają po PESELU!??

  Ruch Katolicko Narodowy (organizacja skryto -[krypto] -żydowska)


  48080303592 Antoni Macierewicz 729 888

  (piękny przykład żydowskiego pesela)

  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/polacy-zydzi-i-numery-pesel-2012-10
 • @zbig71 17:47:43
  //Dowody na żydostwo Macierewicza? Podaj, jak posiadasz//

  Dowody? czy posiadam? posiadam oczy i w tym konkretnym przypadku jest to zupełnie wystarczające.
  Wszystko ma jakieś logiczne uzasadnienia.A jeśli nie ma trzeba je stworzyć.Pamiętasz jak Gustlik (jeden z 4-pancernych) sugerował Grzesiowi (notabene Saakaszwil ) aby w razie wątpliwości co do pochodzenia mówił że jest synem kominiarza z Sandomierza :)))
 • @trojanka 18:03:21
  Można po PESELU ale najłatwiej po zachowaniach.
  Posłuchajcie jak nasza waadza walczyła o pomnik katyński w New Jersey.
  To się ... nóż w kieszeni otwiera...

  https://www.facebook.com/wburdzy1/videos/2236572049720792/UzpfSTEwMDAxMTY5MTIxOTQ5NDo3MTgzNDczNTE4OTgyOTk/?fref=pb&hc_location=friends_tab


  Pozdrawiam
 • @35stan 17:13:59
  //Czy w takim razie A.Macierewicz byłby dopuszczany do pełnienia takich funkcji jakie pełnił w państwie NATO, gdyby był szpionem rosyjskim?//

  Jest mi zupełnie obojętne jakie funkcje spełnia Macierewicz albowiem wszelkie poważniejsze (jak również te mniej poważne) decyzyjne leżą poza możliwościami takich pionków jak Macierewicz.Wprawdzie było by znacznie rozsądniej i taniej gdyby prawdziwi decydenci informowali nas o swych postanowieniach poprzez media.Ale też jest faktem że było by nam wtedy znacznie nudniej.A tak jest o co się pokłócić a nawet jak się okazuje pisać książki.

  //A kto twoim zdaniem rozdawał karty podczas tzw. transformacji ustrojowej: GRU czy CIA i potem po rozpadzie ZSRR?//

  CIA wraz z tym segmentem GRU (i KGB) który oddzielił się od "macierzy" i w latach 80-tych realizował już swoje własne cele.
  To nie są ani "moje analizy" ani tym bardziej spekulacje.Jeszcze 15 ,20 lat temu może były (spekulacjami) ale dziś są już wiedzą.
  A tak między nami :

  // ucieczka” A. Macierewicza z internowania 18 listopada 1982 roku, mają ze sobą nieprzypadkową koincydencję, gdyż wtedy to stało się jasne, że koniec ZSRR jest coraz bliższy //

  Koincydencja owszem występuje ale przejawia się w czym innym.W okolicznościach ucieczki nie zaś w perspektywie rychłego upadku ZSRR.
  Trzeba trafu że opisane przez Macierewicza okoliczności są łudząca,po prostu łudząco,podobne do tych które w dość podobnych okolicznościach podał radziecki wywiadowca Leopold Trepper.Polski żyd,postać niezwykle barwna.Dziwię się że jeszcze nie ma 50 metrowego pomnika pod Nowym Targiem.
  W czasie II WŚ w Paryżu koordynował siatką agenturalną pracującą na rzecz "ojczyzny proletariatu".W 1943 r Trepper został aresztowany przez gestapo,uciekł jednak w chwili kiedy pilnujący go gestapowcy poszli się wysikać czy jakoś tak.Uciekł,skontaktował się z francuskim ruchem oporu i tak dotrwał do końca wojny.Po powrocie sam zgłosił się na Łubiankę i opowiedział jak się rzeczy miały.Wysłuchano go z lekkim niedowierzaniem i postanowiono gruntownie sprawdzić mało prawdopodobne okoliczności.Kontrola ujawniła że agenturalna siatka Treppera była znacznie mniejsza od tej którą przez lata wykazywał w raportach które z kolei były podstawą do przekazywania mu sporych sum dolarów.Za banalną malwersację skazano do na 7 lat łagru.Bowiem w kraju w którym podczas leningradzkiej blokady kilkaset tysięcy ludzi zmarło z głody i zimna zaś w fabrykach pracujących dla frontu bywało że (z braku dorosłych) dzieci pracowały po 12 godzin,tłumaczenia Treppera o "ryzykownym zajęciu "nie znalazły zrozumienia.
  O swojej "krzywdzie" wykrzyczał w książce "The Great Game" .Oczywiście niewygodne szczegóły te o prawdziwych powodach procesu i wyroku pominął, a skupił się na własnym męczeństwie. https://pl.wikipedia.org/wiki/Leopold_Trepper
 • @ikulalibal 18:39:26
  He he, dobre. Ja niestety nie jestem antropologiem, więc się nie znam, musiałby mieć bardzo wyraźne rysy semickie, a chyba takich nie ma? W każdym razie człowiek ten budzi u wielu ludzi skrajne emocje, Często sam zachowuje się jakby był pozbawiony 5tej klepki. Może robi to specjalnie?
 • @ikulalibal 19:53:51
  Zawsze wrzeszczą o własnym męczeństwie
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 17:15:13
  Wreszcie się przyznałeś...
 • @zbig71 17:47:43
  W necie "chodzi", że Macierewicza prawdziwe nazwisko i imię to: Izaak Singer.
  Zresztą, nieważne. Dla mnie zasadniczą kwestią jest fakt, że Macierewicz był w KOR, czyli w Komitecie Obrony Robotników.
  Tak, jak ta cała szemrana organizacja obroniła robotników, to tylko boki zrywać ze śmiechu: obroniła przed pracą, zamiast pracy były kuroniówki i zupki Kuronia. Teraz nadal jest śmiesznie, w fabrykach robotnicy zapieprzają nieraz za najniższą płacę krajową, jeszcze parę lat temu jak się buntowali, mieli odpowiedzi: nie pasuje, jest 100 innych na twoje miejsce. Teraz: nie pasuje coś? Przyjmiemy na wasze miejsce Ukraińców.
  Śmieszne, nie?
 • @35stan 17:15:38
  Grzech zaniechania całej tej Magdalenkowej bandy.
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:19:35
  Do czego?
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 17:15:13
  Najbardziej co mnie osobiście wkurza, to podejście i wmawianie: nie jesteś za USA, znaczy, że jesteś za Rosją. To albo zwykły prymitywizm albo celowe działanie. Trzeba koniecznie komuś w tyłek wchodzić.
  Tak to wmawiają politycy, media i tu niektórzy blogerzy czy komentatorzy na Neonie starają się.
 • @lorenco 20:20:26
  Tak straciłem robotę. Boki zrywać
 • @lorenco 20:29:49
  Dokładnie, 1000%racji
 • @35stan 14:41:05
  Niestety, ale ten materiał to taki groch z kapustą, zresztą podobny do piątka tylko w odwrotną stronę.
  Z Macierewiczem poznałem się osobiście około 87 roku i od tamtej pory ciagle kręcił się wokół mnie, często chciał się spotykać, dzwonił, nawet przyjeżdzał do mnie do domu na początku lat 90-tych, wpraszał sie na różne uroczystości w Ursusie, wszędzie go było pełno. Ja wspierałem ROP o tworzył tenże ROP, póżniej jak poważnie zacząłem myśleć o polityce (rok 2000), gdy tworzyłem LPR, AM próbował się wkręcić się do organizowania partii, ale po rozsadzeniu ROP-u, byłem zdecydowanym przeciwnikiem wpuszczenia go partii. AM ubłagał OTR (Rydzyka) i nagle OTR wydzwaniał do mnie z propozycją, bym zagospodarował AM i jego grupkę a on poprze taką listę w wyborach. Wcześniej przyłączyła się do tworzonej partii MW i jej ,,wódz" R. Giertych, który namawiał mnie do przyjęcia AM nie do partii a na listę wyborczą. Wtedy to nie AM walczył o ludzi swoich, powierzył to Robertowi Luśni, który okazał się agentem SB.
  Weszliśmy do sejmu i od początku AM z Luśnią bezwzględnie rozszadzali KP LPR, ciągłe kłótnie o kluczowe decyzje programowe. AM bezgranicznie popierał wojnę w Iraku razem z Kwaśinewskim i Kaczyńskimi, był za wejściem do UE, nie protestował przeciw rozkradaniu majątku narodowego, nie interesował się polityką ekonomiczną czy gospodarczą, jego konikiem było bronić interesów USA w naszym kręgu oraz wszędzie widział agentów SB. W żadnym przypadku nie okazywał poglądów ,,antysemickich", gdzie w KP LPR po cichu wiedzieliśmy kto jest żydem czy banderowcem w sejmie i jeden drugiemu to przekazywał, absolutnie był pro-banderowski, wręcz mówił, ze OUN-UPA to patrioci bo walczyli z sowietami.
  Piszę tak jak zaobserwowałem go w tamtych latach. Dziś analizuje jego zachowania i zastanawiam sie czy ja wtedy nie miałem swego ,,anioła stróża" w osobie AM. Przecież na przełomie lat 80 i 90 -tych poderwałem wielokrotnie ludzi do protestów przeciwko rozbiorom Polski. Solidarność Ursusa stała sie bardzo szerokim środowiskiem narodowym.
  Czy AM jest szpiegiem, to myślę, że każdy trochę przytomny człowiek jest zorientowany, ponieważ po owocach ich poznacie. AM jako MON, to katastrofa, szkodnik systemu obronności Polski, raz, że nie mial zielonego pojęcia o wojsku i systemie obronnym, dwa, że jego zapowiedzi wskazywały na szkodliwą i agenturalną rolę. Chyba pisać nie wypada czyją stronę reprezentował. (nie myślę o cia-kgb)
  Co do samozwańczego badania katastrofy lotniczej w Smoleńsku, to wyjątkowa kompromitacja na każdym szczeblu, czy to personalnym, czy badawczym. To co wygadywał i ,,badał" to na Kremlu boki zrywali i nie wybielą go żadne księżycowe laurki za prowadzone ,,śledztwo" w sprawie katastrofy smoleńskiej.
  Znam osoby z USA, które go zapraszają do ameryki i muszę powiedzieć, że żadnego dobrego słowa o nich powiedzieć nie mogę. Takie samo podejrzenie można wysnuć do nich jak do Macierewicza.
  Ale pomijając te wszystkie podejrzenia, przecież AM nic dobrego dla Polski nie zrobił, żadnej inicjatywy, która by nie budziła podejrzeń o agenturalnosć, czy jako MON, czy ,,badacz" smoleński to nic innego jak ,,kabaret szpiegowski". AM nie zasługuje na żadne współczucia, wręcz przeciwnie zasługuje na odizolowania go od struktur państwa i odizolowania go od polityki.
  Czy jest/był szpiegiem KGB-CIA-Mossadu??? Jakie to ma znaczenie, przecież w kgb skrzydło np; Chodorkowskiego było bardzo silne, to skrzydło mocno wspierało państwo Izrael, a Izrael to ,,jądro decyzyjne" o Ameryce Północnej. Przecież mamy na to tak namacalny dowód w postaci, że SB-WSI, PZPR-owcy, twarda komuna w Polsce oddana Moskwie sowieckiej, nagle stała się pro-izraelska, pro-amerykańska, pro-banderowska, pro-unijna i wielu z nich przez skrzydło w kgb Chodorkowskiego mogło trafiłć pod skrzydla cia- mossad.
 • @Wrzodak Z. 21:32:54
  Uważaj, bo po grochu będziesz niebezpieczny dla otoczenia, więc nie powinieneś czytać "grochu" i do tego z kapustą.
 • @35stan 22:10:29
  Intelektualny twój wysiłek, podobny do osiągnięć AM.
  Najgorzej jak skrzydła szpiegów się poróżnią, to wychodzi nie raz groch z kapustą.
 • @Wrzodak Z. 21:32:54
  Ponoć syna ustawił w jakiejś spółce skarbu państwa. A córkę w fundacji mleko matki, czy jakoś tak,?
 • @Husky 15:37:52
  DK ma fajnie zawiązany krawat...
  Najpopularniejszy zestaw to biała koszula i niebieski krawat.
  A tu barwy się nie zgadzają ;-)))
 • @zbig71 22:24:04
  AM ma tylko córkę.
 • @lorenco 20:29:49
  zwykły prymitywizm albo celowe działanie.
  W tej "grze" nie ma miejsca na prymitywizm czy przypadki.
  Jak się mówi w KGB : przypadki nie istnieją.
 • @Wrzodak Z. 21:32:54
  Moim zdaniem, tak jak w gospodarce tak jak i w polityce stosowana jest lichwa. I choćby miało się dobre intencje, patriotyzm, jeśli chce się mieć pieniążki na polityczną działalność na rzecz Ojczyzny, to nikt nie da takiej pożyczki tylko lichwiarz. A potem trzeba spłacić lichwiarza, którego jest trudno spłacić nawet jak się delikwent dostanie do koryta.
  I na tym polegają właśnie żydowskie wpływy; dostaniesz się w ich macki, ciężko się uwolnić, bo rusza cała machina nacisków, szantażów itd.
 • @ Autor
  5*

  Pozdrawiam
 • @Wrzodak Z. 22:46:17
  O, to mi źle donieśli
 • @SZS 22:59:59
  O Matko! Jarek Ruszkiewicz w CIA, Ty w KGB! Co tu się wyrabia na tym Neonie:)))
 • @zbig71 23:04:18
  Może sobie pomyliłeś z tym 20-latkiem Edmundem z USA, co robił za doradcę Macierewicza...
  https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/cxSktkqTURBXy9mZmE2YzVjNDVkNGZmY2RhMTU1OWQyOGI4MzVlYThjNS5qcGVnkpUCzQPAAMLDlQIAzQPAwsM
 • @lorenco 23:10:27
  Może to była jego dziewczyna? Taki młody i gładki.
 • @lorenco 23:05:06
  Wojna światów i agentów ! :)
 • B. szef MON musiał trafić w czuły punkt.
  Macierewicz: Proniemieckie media uskarżają się, bo nie chcę UE jako federacyjnego państwa.

  https://wpolityce.pl/polityka/428240-macierewicz-jestem-przeciwko-armii-ue-walczacej-z-usa

  Sądzę że jest to opinia Macierewicza, odzwierciedlająca zdanie popierające wielu Polaków. To co robią obecnie Niemcy w Europie to Hitler mógł tylko pomarzyć. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, to niemieckie marzenia, od Władywostoku do Lizbony...nie tylko Macierewicz to widzi, USA także. Przede wszystkim własna armia! Niemcy chcieliby rozbić duże państwa na małe landy i podporządkować sobie, ekonomicznie dodrukowują znów euro dawną markę tak zrobili z Grecją, Francją, Hiszpanią, Jugosławią? Niemcy to kraj który chce rządzić. Polska zrujnowała ich plany wchodząc w sojusz z USA. Planują armię UE. Ślepy tylko nie widzi jakie mają plany. Ich jeden rząd, waluta, armia wspomagana atomem z Francji. Polacy, są dumni z polskiej złotówki! To nasza narodowa waluta! Dlaczego Dania i Wielka Brytania nie przystąpiły do euro!? Do czego dąży tzw. federacyjne jewropejskie państwo UE najlepiej widać po wypowiedziach francuskiego ministra wychwalającego depopulacje Europejczyków i zwiększony import afro-azjatyckich muslimów.
 • @kula Lis 68 13:41:29
  To raczej wytyczne dla Macierewicza z Waszyngtonu.
  Trzeba było o tym myśleć przed anszlusem do jewrokołchoza.
  PiS był za
 • @zbig71 21:17:16
  Pamiętam, że JK był za Unią byłych państw demoludów a nie wstąpieniem do jewrokołchoza jako przeciw wagę dla niego.
 • Polacy masowo odpowiedzieli na skandaliczne oświadczenie amerykańskich żydów. Nie zostawili na nich suchej nitki
  Nominacja Adama Andruszkiewicza budzi kontrowersje nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Sprawę skomentował również Amerykański Komitet Żydów na Twitterze. Polakom mocno nie spodobało się jednak mieszanie AJC (American Jewish Committee) w sprawy Polski i dosadnie odpowiedzieli na ich oświadczenie.

  https://nczas.com/2019/01/06/polacy-masowo-odpowiedzieli-na-skandaliczne-oswiadczenie-amerykanskich-zydow-nie-zostawili-na-nich-suchej-nitki/

  Ps...No wiadomo, robią z nas antysemitów i nazioli aby pod pozorem walki z opresyjnym reżimem zabrać naszą ziemię (patrz: ustawa 447 oraz 1066 o bratniej pomocy)! Precz z szarlatanami! jeśli już, to żydowskie roszczenia powinny być kierowane pod ten adres,

  youtu.be/84n9rUDbV-A


  Żydzi przygotowują się do ewakuacji z Izraela! Żydzi budują na Ukrainie projekt pod nazwą: Niebiańska Jerozolima | PL1.TV
  youtube.com/watch?v=LAU3ktiq5yg

  Bowiem żydom pali się irańskim ogniem jądrowym grunt pod Izraelem,
  a co więcej, brakuje wody pitnej, Polacy wspaniałomyślnie budują dla żydów w Polsce niebiański projekt pod nazwą: POLIN, stąd też płynie wyraźny przekaz do szlachty jerozolimskiej, zobowiązania, szczególnie te żydowskie, trzeba realizować. Pozwalają sobie na coraz więcej, bo nikt nie szanuje tak słabego rządu, tylko Żydzi tupną a ustawy zmieniają w trymiga, Mosbacher tupnie i już koszmarnie drogi lek (tylko 3 mies. na preferencyjnej stawce) i jest na liście leków refundowanych. Posłuchajcie wywiadów Mossakowskiego z mec. Modzelewską w jednym z nich mówi, że gdy czekała na spotkanie,chyba z p.Bączkiem, to w korytarzu przewijało się sporo osób i zastanawiała się, czy jest w W-wie czy Tel Awiwie. Hańbę przynoszą nam wszystkie pomagdalenkowe rządy. Żydostwo to naród wymyślony – jak pisze Shlomo Sand. To plemię najpodlejsze z podłych, bez żadnej etyki i z podwójną moralnością, plemię bezwzględne i pozbawione jakichkolwiek skrupułów, szczerze wierzące, że są stworzeni do władzy nad światem. Naród żydowski jako taki, nigdy nie istniał tylko został wymyślony przez śmierdzących i ciemnych rabinów, którzy ubzdurali sobie, że Bóg ich wybrał do naprawy i przewodzenia światu. Kłamstwo to jako, talmudyczna bzdura powtarzane jest na całym świecie aż po dzień dzisiejszy. Żydzi to naród wiecznych tułaczy, oszustów i złodziei. To naród mącicieli, intrygantów, lichwiarzy i zdrajców…a jak trzeba to i morderców ! to bardzo sroga ocena, z którą pewnie niejeden chciałby się NIE ZGODZIĆ. Ale w obliczu ostatnich wydarzeń roszczenia wobec Polski (kompletnie bez honoru), antypolonizm i antychrześcijaństwo, ludobójstwo Palestyńczyków (mordują nawet osoby niepełnosprawne), wygnania z domów i sklepów (z dnia na dzień). To okropne, co to za naród, skąd jego moralność? Dziś chyba jednak lepiej być nazwanym antysemitą, niż zgadzać się na taką moralność, dziś Izrael działa jak naziści. Hańba, ohyda, degeneracja, brak moralności, brak honoru.
 • @kula Lis 68 12:45:07
  Pamiętam jak JK wyzywał nas przeciwników wstąpienia UE do Polski. Nazywał nas agentami Moskwy a jego brat lansował budowę wielkiej armi UE.
 • @Wrzodak Z. 15:54:31
  W jakim ty świecie żyjesz?
  Ty i Kaczyńscy mieliście tyle samo do decydowania o kształcie porządku pozimnowojennego, co rząd londyński o porządku jałtańskim.

  Generał Sikorski chciał coś tam ugrać dla Polski to go spółka Stalin-Churchill i Roosevelt uciszyli.

  Tak samo zaczął podskakiwać możnym L.Kaczyński, to go ci sami wspólnicy gry na geopolitycznej szachownicy załatwili tak jak Sikorskiego.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031